Påverka CampusSports vision

Vad är din åsikt om CampusSports framtid? Nu kan du påverka motiontjänsternas vision! CampusSport börjar utveckla sin vision och vi vill gärna höra dina idéer. Delta i en tävling och berätta hurudan CampusSports verksamhet borde se ut år 2025. Vi uppskattar kreativitet, fantasi och även megalomani.

Din vision kan vara till exempel en kolumn, en essä, en artikel, ett blogginlägg, en novell, en dikt eller ett foto. Lista med uppslag i ett email är också helt okej. Skicka din vision till info@campussport.fi. Ämne: ”Visionstävling”. Sista dagen att delta är 10.4.2019.

Vi bjuder in de tre deltagarna, som har de bästa idéerna till CampusSports visionsworkshop 16.4.2019. Visionsidéerna kan publiceras i CampusSports kanaler med deltagarens tillåtelse.