Precisering beträffande avbrottet i verksamheten

Precisering till vårt meddelande förra veckan beträffande avbrottet i tjänsterna! Stängningen av tjänsterna berör all verksamhet som sker inomhus d.v.s. gymmen, gruppmotionstimmarna, bollspelsturerna, kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna och evenemangen. Nedan noggrannare uppgifter om de tjänster, som vi inte skilt informerade om förra veckan.

Tävlingarna: De tävlingar, som var planerade till januari strävas att arrangeras senare under vårperioden. Anmälan är öppen till de planerade grenarna i januari. I motsats till normal praxis så är anmälan inte bindande, utan den kan inhiberas ifall den tävlingstidpunkt, som meddelas senare inte passar.

Kurserna med separata avgifter: I februari är det meningen att köra igång kurser med separata avgifter ifall coronaläget det tillåter. Vi informerar kursdeltagarna senare om de kurser, som avbröts hösten 2020, men som utgångspunkt strävar vi att arrangera de uteblivna kurstillfällena under våren.

De regelbundna turerna: De fastställda turerna kör igång då utrymmena igen får användas. Inledningsdatumet, då vi vet det, informeras åt kontaktpersonen för turen. Förkortningen av vårperioden tas i betraktande vid prissättningen av den regelbundna turen.

CS 14.1.2021