Råggatans gym är ur bruk 29.6.-31.7.

I motsats till vad vi tidigare meddelade måste vi tyvärr meddela att Råggatans gym är ur bruk 29.6.-31.7. Turun Ammatti-Instituutti, som äger fastigheten uppskattade tidigare att byggnadsarbetet för en reservutgång skulle ta några dagar, men enligt beskedet som vi nyss fick så stängs utrymmet för över en månad. Vi beklagar denna ändring.

För Educariums gyms vidkommande kan vi berätta att gymmet kan öppnas tidigast veckan efter midsommaren då urvalsproven är över. Vi återkommer till Educariums situation med det samma, som vi vet mera.

CS 10.6.2020