Slutperiodens online-pass till försäljning 29.3

Måndagen den 29.3. kl. 10 kommer ett online-pass till försäljning, som är i kraft till slutet av perioden (29.3.-29.4.2021). Med passet får man användarrätt till online-timmarna, som streamas till en sluten Facebook-grupp. Online-timmarna arrangeras fram till 29.4.2021. Som utgångspunkt leds timmarna live, men en del av timmarna kan också ses som inspelningar. De, som köpt slutperiodens pass samt de, som betalat motionsavgiften för läsåret 2020-2021 eller våren 2021 kan utnyttja de inspelade timmarna fram till 30.6. Online-passet berättigar endast till att se på online-timmarna under nämnda tidsperiod och man kan inte utnyttja CampusSport medlemsförmåner med det. Online-timmarnas schema hittas på motionskalendern på CampusSports webbsidor genom att välja stället ”online-schema”.

Avgiften för online-passet är 20 euro för studerande och för personalen och fortsatta studerande 25 euro. Endast närvaroanmälda studerande och personal inom Åbohögskolorna kan köpa passet. Online-passet kan lösas ut i vår nätbutik.

Online-timmarna streamas till en sluten Facebook-grupp. För att ansluta dig till den bör du agera på följande sätt:
1. Skicka din begäran om anslutning till ”CampusSport online classes”, som hittas på Facebook (direkt länk: https://www.facebook.com/groups/2849599928618483)
2. Skicka email till adressen info@campussport.fi med rubriken ”Facebook-grupp” och berätta i meddelandet följande saker:
– hela ditt namn
– högskolans mailadress
– Facebook-kontot, med vilket du skickade anslutningsbegäran

Vi lägger till användarrätten till Facebook-gruppen då din online-betalning har granskats i vårt betalningssystem. De, som tidigare köpte online-passet (i kraft 15.3.-28.3.2021) tas bort från gruppen tisdagen den 30.3., ifall de inte har köpt nytt pass. Ett nytt pass kan visserligen köpas också senare, men i så fall måste de ovannämnda anslutningsåtgärderna göras på nytt.

Förutom online-passen säljer vi fortfarande hela vårens motionsavgift (48/61 euro) som för närvarande berättigar till online-timmarna och då motionsutrymmena öppnas, till användning av samtliga tjänster. All CampusSports verksamhet inomhus är tillsvidare avbruten.

CS 26.3.2021