Sommaren 2019

Vi lever de sista dagarna av CampusSports vårperiod! De sista timmarna enligt motionstidtabellen hålls sö 28.4. Alla gymmen har normalt öppet 29.4 och 30.4, men 1.5. är alla gymmen stängda. Tack till alla för den gångna våren! Om du vill nyttja motionstjänsten under sommaren (2.5.-1.9.), måste du betala en separat avgift.

Att notera beträffande sommarperioden:
– Sommarens motionstidtabell är i kraft 2.5.-16.6.2019. Tidtabellen hittar du på vår webb genom att välja kalenderns motionsplats/mellanblad SOMMAREN 2019.
– Av gymena är ASA, Roddis, Formis och Educarium öppna hela sommaren. Råggatan har stängt 1.6.-1.9.
– Sommarperiodens avgift är 33 euro och användarrättigheten kan lösas ut i CampusSports nätbutik
(www.campussport.fi > nätbutiken).
– Ifall du har använt CampusSports tjänster redan tidigare aktiveras din tag / ditt studiekort automatiskt för sommarperioden, där din rätt att använda CampusSports tjänster från tidigare aktiverats.
– Ifall du inte har använt CampusSports tjänster tidigare bör du aktivera din tag/ditt studiekort vid Educariums eller Sport Sirkkas kundbetjäning då när där är ledda timmar. Om tiderna för kundbetjäningen i juli och augusti meddelas skilt senare.
– Tidsbokningssystemet för de ledda timmarna och bollspelsturerna är i kraft enligt samma system som under det gångna läsåret d.v.s. 70 % av platserna kan bokas i förväg och 30 % av platserna ges ut i den ordning, som man anländer. Samtliga användare kan samtidigt ha fyra (4) bokningar och fem (5) köplatser. Vårperiodens icke-annulerade bokningar nollställs då vårterminen tar slut. Inga tidsbokningar till följande turerna: Outdoor Workout och beach volley.