Sommarens motionsavgifter till försäljning 10.4.

CampusSports vårtermin avslutas 30.4. (de sista timmarna hålls den 28.4.), varefter CampusSports sommarperiod tar vid (2.5.-1.9.2019). Under sommarperioden arrangeras ledda timmar och bollspelsturer under perioden 2.5.-16.6. Av gymena är ASA, Roddis, Formis och Educarium öppna hela sommaren. Råggatan har stängt 1.6.-1.9.

Sommarperiodens tidtabell publiceras den 10.4. Sommarperiodens avgift är för såväl studerande som personal 33 euro. Det är möjligt att lösa in motionsrättigheten i nätbutiken efter att tidtabellen har publicerats.