Specialarrangemang i motionsutrymmena

EDIT 19.10.2020

Vi rekommenderar starkt användning av mask i CampusSports motionsutrymmen under epidemins upptrappningsskede. För att undvika att utsätta sig, håll tillräckligt med avstånd till övriga kunder och till vår personal. Vi rekommenderar, i enlighet med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rekommendationer, användning av mask vid följande situationer:
– vid motionsutrymmenas allmänna utrymmen (aulorna, korridorerna) samt omklädningsrummen
– läktarna då man följer med idrotten

Ifall det bryts mot personbegränsningen i gymmet (max. 10 personer samtidigt) kan ett användarförbud på två veckor till CampusSports tjänster utfärdas åt den kund, som bryter mot regeln. Mer information i nyheten Användningsförbud vid överskridning av begränsningen på antalet personer vid gymmen.

Konkretisering av Educariums gymbokningar! Direktiv beträffande Educariums gymbokningar kan läsas i nyheten Educariums gymbokningar.

I motionsutrymmena tillämpas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning.

Allmän hygienpraxis
– Till motionsutrymmena får man komma enbart om man är helt frisk, även vid minsta flunssasymptom bör man stanna hemma.
– Alla användare bör sköta om god handhygien. Det finns handdesiflaskor i alla utrymmen.
– I motionsutrymmena finns info-skyltar, som påminner om trygghetsavståndena samt om hand- och hostningshygienen.
– Städningen effektiveras och förutom den normala städningen gör personalen regelbundna rundor för att desinfiera beröringsytorna.
– I enlighet med normal praxis skall alla rengöra de redskap, som använts genast efter träningen med hjälp av sprayburk och pappershanddukar. Mängden rengöringsmedel påökas i motionsutrymmena. Direktiven gäller även de redskap, som använts under gruppmotionstimmarna.

Gruppmotionstimmarna och bollspel
– Storleken på gruppmotionstimmarna har minskats. De tillfälliga deltagarmaxtalen för de olika utrymmena är följande:
• Educariums motionssal: 48 personer
• Educariums gymnastiksal: 15 personer
• Sport Sirkka: 20 personer
• Iskeri: 32 personer
• Inga ändringar har gjorts i bollspelsturerna.
– Ledandet av timmarna utförs genom att beakta situationen och genom att undvika onödigt byte av plats och redskap.
– Vid gruppmotionstimmarna rekommenderas användning av egen matta/underlag. Om du använder CampusSports matta, måste du ha med en stor handduk, som täcker hela mattan.
– Vi rekommenderar användning av bomullshandskar inne i boxningshandskarna på motionsboxningstimmarna. Handskar kan enligt eget övervägande användas även på övriga timmar.
– På bollspelstimmarna kan inte spelvästar användas, så användarna uppmanas ta med både en mörk och ljus skjorta för att underlätta uppdelandet i lag.
– CampusSports arbetstagare kan komma på jobb enbart helt friska, således måste användarna vara beredda på det att till timmarna och beträffande instruktörerna kan det bli ändringar på kort varsel.

Gymmen
– I gymmen kan max. 10 personer träna samtidigt. Ifall en användare anländer och max. antalet är fullt, bör han/hon vänta tills någon avlägsnar sig innan han/hon själv kan gå in i gymmet.
– Till Educariums gym är tidsbokning i bruk. En 1.5. timmes träningstid kan göras via CampusSports elektroniska tidsbokningssystem.
– Vi har avlägsnat från salarna redskap, som inte kan rengöras tillräckligt efter användning (bl.a. textilier).

Agerandet i motionsutrymmena
– Trygghetsavstånden bör beaktas också vid köandet till timmarna och i omklädningsrummena. I omklädningsrummen bör man vistas möjligast kort tid och användarna rekommenderas att byta utrustningen hemma, i mån av möjlighet.
– Om användningen av omklädningsrummet är nödvändigt, kom på plats så att du har bytt utrustningen och avlägsnat dig från omklädningsrummet senast 10 min. innan timmen börjar så att du inte möter deltagarna från den föregående timmen i omklädningsrummet.
– Displayen, som registrerar stämplandet till timmarna kräver inte hudkontakt utan man kan stämpla sig in även med tagens kant eller med något annat hårt föremål.
– Gruppmotionstimmarna börjar i regel vid jämnt klockslag. Ifall du har något annat ärende vid kundbetjäningsdisken lönar det sig att anlända en tid då en timme inte just skall börja.
– Det lönar sig för nya användare att, i mån av möjlighet, aktivera tagen redan den första veckan i september och inte först veckan, som börjar den 7.9. då det är trångt i utrymmena.
– Ifall coronasmitta uppdagas hos en användare eller dennes bostadskumpan några dagar efter vistelse i CampusSports utrymmen bör detta omdelbart meddelas per email på adress info@campussport.fi. I dylika fall skickas email om myndigheternas förfarandedirektiv till alla dem som tränat samtidigt i utrymmet.

Höstens verksamhetsmiljö kommer att vara exceptionell och ändringar i direktiv och utbud kan vi bli tvungna att göra med väldigt kort varsel och sannolikt kommer agerandet i motionsutrymmena inte att vara lika behändigt som tidigare. Därför önskar vi att alla, som nyttjar CampusSports tjänster skall ställa in sig till hösten med en tålmodig och samarbetsvillig attityd, så att vi kan hålla motionstjänsterna öppna möjligast omfattande utan att pruta på användarnas trygghet.

CS 25.8.2020