Svar på höstens feedback

Vi förverkligade hösten 2019 en feedbacksförfrågan och vi fick ungefär 200 svar. Tack till alla som svarade!

Det allmänna vitsordet för CampusSports tjänster var 4,15 (på skalan 1-5). Vi har läst all feedback och vi strävar att ta itu med eventuella missförhållanden och på basen av dem utveckla vår verksamhet. Såsom vid tidigare förfrågningar vill vi offentligt svara på en del av feedbacken.

Det lönar sig att kontrollera ifall svaret på din feedback finns på FAQ-sidan, dit vi har samlat svar på ofta ställda frågor om motionsavgifterna, gymmen, den ledda motionen och bollspelen, kurserna samt de konstanta turerna.

Sal för damer eller flera turer för damer
Vi har många användare och för att vi skall kunna erbjuda valuta för betalt medlemsskap håller vi utbudet öppet för samtliga våra användare. I vissa bollspel arrangeras turer skilt för herrar och damer, men endast p.g.a. skillnaden i fysisk storlek, för att alla skall kunna spela tryggt. Det, att vi inte t.ex. erbjuder för något kön riktat gym befrämjar jämställdheten i våra tjänster, då ingen lämnas utanför.

I Iskeri kunde (badminton)planerna vara färdiga då man anländer.
Vi har ingen personal i Iskeri då när badmintonturerna äger rum varför förberedande arbete inte är möjligt att utföra på förhand.

Till Pumptimmarna är det omöjligt att rymmas med, för de är genast fulla och de är bara några i veckan.
Det erbjuds Pump fem dagar i veckan, d.v.s. mera än andra gruppmotionstimmar. Timmarna kommer till anmälning i vårt elektroniska system 7 dygn innan timmen. 30 procent av platserna till timmarna delas ut på plats i den ordning, som man anländer, d.v.s. om du anländer i god tid får du en plats även fastän du inte skulle ha hunnit göra en platsbokning på webben.

I Educarium kan saker inte lämnas i omklädningsrummen för det finns inga låsbara skåp (i boxarna ryms inte arbetssaker, t.ex. bärbara, då man kommer direkt från jobbet och sällan har rätt slant på sig) och tjuvar i farten. Är tjuvarna CampusSports användare, vilka övriga kommer in i utrymmena?
Under hösten har det i Educarium tyvärr varit problem med stölder. I utrymmena finns även andra än CampusSports användare och förutom till gymmet kommer vem som helst in i utrymmena. I korridoren till gymmet finns större förvaringsboxar, som kan låsas med hänglås. Man kan låna lås vid kundbetjäningsdisken. Ifall sakena inte ryms i förvaringsboxen, rekommenderar vi att ta dem in i motionsutrymmet.

Önskas nybörjarkurser i lagsporter
På våren arrangeras inga kurser i lagsporter, men du har väl märkt att vi erbjuder åt nybörjare ledda veckotimmar i innebandy, basket, volleyboll och futsal? Du hittar timmarna i motionstidtabellen.

Kunde ni erbjuda någonting där man samtidigt blir bekant med människor?
På veckotimmarna i akrobatik samt på de ledda bollspelsturerna kommer man åt att tala med de övriga deltagarna. På kurserna rör man sig längra i samma gäng och det är kanske lättare att bekanta sig med de övriga deltagarna än på de vanliga veckotimmarna. På improvisationskursen, som börjar i mars blir man säkert bekant med de övriga kursdeltagarna. Om det känns svårt att på timmarna eller kurserna bekanta sig med andra användare kan du vara i kontakt med våra motionstutorer genom att skicka ett meddelande på adressen tutors@campussport.fi. Tutorerna kommer gärna och motionera med dig. Tilläggsinformation på Tutor-sidan.

Skulle önska könsneutrala omklädningsrum eller omklädningsrum för övriga kön/transmänniskor
Tyvärr finns det inte ännu i alla våra utrymmen könsneutrala omklädningsrum, men ett sådant finns i Sport Sirkka och Formis.

Varför finns det enbart i Formis löpmatta? Kunde man få en sådan även till Educarium?
I ASA finns det också två löpmattor. Om man till Educarium lade till en löpmatta skulle man måsta ta bort anläggningar. Detta skulle öka på trängseln i salen.

CS 5.2.2020