Tilläggsdirektiv för gratis pröva på veckorna

Efter en lång paus är det idag äntligen den dagen då de ledda timmarna och bollspelsturerna börjar i motionsutrymmena! Under de två första verksamhetsveckorna (6.9.-19.9.2021) är det öppna dörrar till motionsturerna, d.v.s. du kan bekanta dig med tjänsterna gratis. Under gratis pröva på veckorna är inga förhandsbokningar i bruk utan platserna fylls i den ordning som man anländer. Här ännu lite mera konkret hur det fungerar.

– Då du anländer till motionsutrymmena, meddela åt motionsövervakaren till vilken timme du är på väg. Övervakaren för bok över deltagarantalet och meddelar ifall timmen är full.

Maximala antal deltagare vid motionstimmarna:
Educariums motionssal: 48 pers.
Educariums gymnastiksal: 20 pers.
Educariums bollsporter: 18-25 pers.
SportSirkka: 20 pers.
Iskeris gruppmotion 20-32 pers.
Iskeris bollsporter 16-18 pers.
Vattengymnastik: 27 pers.
Utomhus: gruppmotion 30 pers., padel 6 pers.

– Under pröva på veckorna kan man komma och bekräfta sin plats tidigast en timme innan timmen börjar. Du kommer väl inte och köa efter plats tidigare. Till dagens första tur påbörjas utdelningen av platser 30 minuter innan ifrågavarande timme börjar. På basen av tidigare års erfarenhet har pröva på veckornas timmar huvudsakligen inte fyllts. Således om du anländer 20-30 minuter innan borde det räcka bra.

– Till motionsutrymmena bör man anlända senast 10 minuter innan timmen börjar, så att du i tid hinner förflytta dig till motionssalen och hämta de behövliga redskapen. Motionssalens dörr stängs då timmen börjar och efter det kommer man inte mera in.

– Ifall du första gången kommer på plats, kolla på sidan Alla lokaler direktiven hur man förflyttar sig i våra utrymmen samt bilderna på våra ingångar.

– Även med CampusSports alla gym (Educarium, Formis, Roddis, Råggatan) kan man bekanta sig innan man betalar motionsavgiften. Möjligheten till det är måndagar, onsdagar och fredagar kl. 17-19 under perioden 6.9-19.9.2021. Under dessa tidpunkter finns på plats en motionstutor som man närmare kan fråga om gymmen. Observera att tillsvidare kan på gymmen högst 8 personer träna samtidigt. Alltså önskar vi att man vid träningens längd beaktar det att möjligast många hinner bekanta sig med gymmen under pröva på tidpunkterna.

– OBS! Om möjliga ändringar i timmarna informerar vi på våra webbsidor och i sociala medier.

CS 6.9.2021