Uppdatering av situationen beträffande coronan

I CampusSports utrymmen har i början av förra veckan (vecka 41) varit under en enskild timme en möjlig corona utsättningssituation. Per email har informerats om detta åt deltagarna på timmen. I enlighet med smittoskyddsmyndigheternas direktiv sker informationen till de berörda även i framtiden per email vid motsvarande situationer. Vid utsättningssituationer sker kontakten av smittoskyddsmyndigheten, som tar kontakt personligen. Ifall utsättningssituationen mera vidsträckt berör CampusSports utrymmen och tjänster och det inte enbart är fråga om en möjlig utsättning sker informationen om åtgärder och ändringar i verksamheten i våra officiella informationskanaler.

Vi har med smittoskyddsmyndigheterna 14.10 gått igenom CampusSports verksamhet utgående från utrymmenas storlek och deltagarantalen och smittoskyddsmyndigheterna har konstaterat att motionsverksamheten kan fortsätta med nuvarande arrangemang bara deltagarna iakttar speciell noggrannhet.

Vi vill ytterligare betona viktigheten i att använda mask i aularna, korridorerna och omklädningsrummen. I tillägg till tidigare rekommendation önskar vi användning av mask även vid hämtandet och återlämning av redskap, d.v.s. enbart vid utövandet av motionen är man utan mask. Om man själv tycker så kan man använda mask också under timmen, ifall timmens lugn det möjliggör.

I enlighet med smittoskyddsmyndigheternas direktiv rekommenderas deltagarna att på de ledda timmarna försöka minnas eller anteckna var i salen man varit (höger/vänster kant, framme/bak), så att myndighetens arbete vid en möjlig spårningssituation underlättas. Byte av platser under timmen bör undvikas varom instruktörerna har påmints. Om du får ett positivt testresultat, minns att berätta åt smittoskyddsmyndigheterna möjligast snabbt och detaljerat alla tidpunkter, som du varit i CampusSports utrymmen.

Vi följer noggrannt med regionala myndighetsdirektiv och gör på basen av dem möjliga ändringar i verksamheten. Åtminstone tillsvidare fortsätter CampusSports verksamhet som förut. Vi kan inte för mycket betona individens ansvar i denna situation d.v.s. vi vädjar till alla att följa tidigare givna direktiv samt maskrekommendationen.

CS 16.10.2020