Tutorer

CampusSports motionstutorer är motionärer, som på frivillig basis vill sporra högskolornas studerande och personal att röra på sig mera.

– Tutorerna arrangerar evenemang och exkursioner om vilka informeras under Aktuellt-sektionen.

– Du kan be en motionstutor att delta med dig på en timme eller att förevisa ett gym.

– Dessutom fungerar tutorerna som motionskamrater som stöder i inledandet av motionerandet eller i en mera motionsbetonad livsstil. De förevisar motionsmöjligheter och hjälper med att hitta den rätta grenen eller kommer som sällskap t.ex. på en promenad. Motionstutorerna är inte personal trainers utan våra kunder, som vill hjälpa andra att hitta motionens glädje. Tjänsten är gratis och för att nyttja den behöver du inte betala CampusSports motionsavgift. Om du behöver draghjälp med att inleda en motionsbaserad livsstil, tag kontakt med våra tutorer. Berätta fritt om dig själv och din bakgrund och att du vill ha en tutor som motionskamrat. Du kan också berätta vilken motion som intresserar dig – men det gör ingenting om du inte ännu kan säga.

Ifall du vill ha en motionskamrat, bekanta dig med gymmen eller de ledda timmarna eller vill ge ett förslag till ett evenemang skicka email till adressen tutors@campussport.fi.

Motionstutorer 2022-2023 är Yimeng, Essi, Satu, Behrouz, Myrthe, Helena, Eerika, Amanda, Pei-Yu, Karrar, Uruj, James, Anni, Reetta, Senthil, Henna, Jessica, Heidi och Mikko.