Vårens 2022 motionstidtabell publicerats

Vårens motionstidtabell har publicerats på våra webbsidor! Nya grenar är bl.a. rampskateboard, stångdans, dans med rockring och handboll, vilka anordnas som kurser med separat avgift. Dessutom goda nyheter för dem som är ivriga på utemotion, för i veckoutbudet tillförs en fotbollstur på uppvärmd konstgräsplan i Kuppis.

Här hittar du tidtabellen: http://www.campussport.fi/sv/utbud/veckoschema/

Verksamheten enligt motionsschemat kör igång 7.1.2022. Iskeris motionsutrymme utgår från CampusSports bruk enligt nuvarande uppgift 31.3.2022. Som en följd av detta kommer det sannolikt ändringar i motionsschemat i mitten av vårperioden också för de övriga motionsutrymmenas del. Vi strävar till att informera om ändringarna i möjligast god tid.

Kursuppgifterna hittas på mellanbladet ”kurser” i motionsschemat. Man anmäler sig till kurser med separat avgift genom att betala kursprodukten i CampusSports nätbutik. Kurserna kommer till försäljning ti. 11.1 kl. 14.

CS 21.12.2021