Vi lånar ut motionsredskap 19.4-20.4

Vi lånar ut motionsredskap måndagen den 19.4 och tisdagen den 20.4 åt dem, som betalat motionsavgiften för läsåret 2020-2021 och för våren 2021. Redskapen kan bokas i vårt tidsbokningssystem f.o.m. torsdagen den 15.4 kl. 10. Denna tjänst är riktad åt de medlemmar, som betalat motionsavgiften d.v.s. de t.ex. som köpt online-pass är inte berättigade till att låna redskap.

Redskapen som lånas ut:
kettlebells 6-24 kg
22 st. pumpstångsuppsättningar (inkluderar stång, lås, 2 x 5 kg, 2 x 2.5. kg och 2 x 1 kg viktskivor)
8 st. stepbräder + pumpstångsuppsättning (inkluderar stång, lås, 2 x 5 kg, 2 x 2.5. kg och 2 x 1 kg viktskivor).

Redskapen lånas från vårt tidsbokningssystem:
1. Välj på webbsidan ”Boka plats”
2. Välj från kalendern vecka 16
3. Välj som ställe ”Iskeri”
4. Välj som typ ”Motionstur”

Nu ser du alla redskap som lånas ut jämte lånetiderna. Du kan låna en produkt eller ett produktpaket d.v.s. du kan göra en bokning. Dessutom kan du stå i kö för en produkt eller ett produktpaket. Lånetiden är den tid som enligt din bokning är (30 minuter). Redskapen måste avhämtas inom ramen för denna halvtimme och avhämtningstiden kan inte ändras. Ifall avhämtningstiden för din önskade produkt inte passar dig, så kan du tyvärr inte låna produkten. Enbart redskapen enligt bokningen kan avhämtas och de kan inte bytas ut till andra redskap. Observera även att från bokningen kan inte lämnas redskap bort, utan alla redskap måste tas med. Kontrollera då du gör bokningen att produkten är rätt. Bokningsmöjligheten avslutas en timme innan avhämtningstiden. Ifall du måste inhibera bokningen bör du göra det i tidsbokningssystemet senast tre timmar innan avhämtningstiden.

Redskapen avhämtas från Iskeris motionssal (Rektorsåkersgatan 4). Du behöver ingen passertag för att komma in. Vår personal bekräftar bokningen och ger ut redskapen, du behöver inte bekräfta bokningen på självbetjäningsdisplayen. Redskapen ges ut mot personkort. Vid avhämtningen bör mask användas. Du sköter väl också om din handhygien och håller två meters trygghetsavstånd.

Låneredskapen returneras till Iskeri 17.5 eller 18.5 under tjänstetid. Returnerandet kan inte göras under andra tidpunkter, så ifall returneringsdagarna inte passar dig kan du inte låna redskap. Ifall du inte returnerar redskapen på de givna returneringsdagarna uppbärs en förseningsavgift om 50 euro/påbörjad vecka.

För icke-returnerat redskapslån uppbärs en 200 euros avgift. Ifall det lånade redskapet blir under lånetiden i sådant skick att det inte går att reparera, uppbärs för det en avgift som motsvarar inköpspriset.

Redskapsuthyrningen i vår basverksamhet är också i gång. Tilläggsuppgifter och lånedirektiven för dessa redskap hittas på våra webbsidor på Övriga tjänster-sidan.

CS 13.4.2021