Vi söker en projektarbetare för ett geogömma-projekt

De fyra högskolorna i Åbo, Åbo yrkeshögskola, Åbo Universitet, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder gemensamma motionstjänster under servicehelheten CampusSport Turku-Åbo. Målsättningen är att erbjuda likvärdiga högskolemotionstjänster åt stadens alla studerande och till all personal. Vår slogan är fiffig motion – tjänsterna är förmånliga, mångsidiga, kvalitativa och nära.

CampusSport samt Åbo Yrkeshögskolas studentkår TUO och Åbo Universitets studentkår TYY söker en tidsbunden projektarbetare till sitt geogömmaprojekt.

Uppdraget inleds enligt avtal i april. Ansökningstiden går ut on 7.4.2021.

Projektarbetarens uppgift är att ansvara för geogömmaprojektets förverkligande tillsammans med CampusSport, TUO och TYY. Till projektarbetarens ansvar hör planering, budgetering, verkställande och rapportering. Geogömmaprojektets idé är att skapa flera olika geogömmor, om vilka formas olika rutter med olika teman. Målsättningen är att med hjälp av lockande gömmor och fina priser få högskolornas studerande och personal aktiverade och att gå ut från hemmen för att leta efter gömmon. Projektet förverkligas med finansiering från Study in Turku.

Vi förutsätter av den sökande:
– Initiativförmåga, presstålighet samt förmåga till självständigt arbete
– Samarbetsförmåga samt förmåga att integrera sig med branschens övriga funktionärer
– Entusiasm för motion och sunda levnadsvanor
– Goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska, engelska och svenska

Till förmån ses:
– Tidigare erfarenhet av geogömma
– Kännedom om Åbo med omnejd
– Kännedom om Åbo högskolefältet

Avlöningen är 13,87 e-15,30 e/timme beroende på förtjänster och arbetserfarenhet hos den som väljs.

Arbetstiden är ungefär 20 timmar/vecka, men arbetsmängden kan variera veckovis. Arbetsförhållandet är tidsbundet och det räcker ca. tre månader. Projektarbetarens arbetsmängd totalt under arbetsförhållandet är 240 timmar.

Sök platsen: https://bit.ly/2P1wcXo

Tilläggsinformation ger:

Petri Kuokkanen, petri.kuokkanen@campussport.fi, 040-1878564

CS 25.3.2021