Vi söker en projektarbetare

Vi håller på att utveckla den av motionstutorerna ledda motionsturen, som är gratis och öppen för alla högskolestuderande. Man kan delta i turen regelbundet eller sporadiskt, alla är alltid välkomna. Tutorerna, som leder turen är också studerande, vilket gör tröskeln lägre att delta. Turen är enligt lira-principen, d.v.s. det viktigaste är att det är roligt. Vi presterar inte, utan njuter av det vi gör och av samvaron. Samtidigt rör sig deltagarna utan att de märker det. På turen kan, under tutorernas ledning prövas på bollspel, spelas hippa, göras grupperingsträningar, dansas – vad som helst , som intresserar och inspirerar deltagarna. Baskunskap eller motionserfarenhet behövs inte. Målsättningen är att nå de studerande, som inte utövar motion eller som inte upplever CampusSports tjänster som sina. En målgrupp är även de studerande, som önskar ett samfund och att göra något i grupp.

Vi söker en projektarbetare, som ansvarar för utvecklandet av verksamhetsmodellen och motionsturen och som stöder motionstutorerna i deras nya uppgift. Projektarbetare deltar hösten 2020 i turen och hjälper tutorerna att utvecklas i ledandet av turen. Vid projektets slut rapporterar projektarbetaren om verksamheten på turen och sammanställer instruktioner för framtiden. År 2021 ansvarar tutorerna helt och hållet själv för turen.

Inget arbetsavtal ingås med den som väljs till uppdraget utan han/hon fakturerar 3.000 euro (inkl. moms) till CampusSport. Projektet förverkligas 1.8.-31.12.2020.

Projektet består av följande uppgifter:
Utvceklandet av lira-turen tillsammans med CampusSports administrativa team
Planerande och verkställande av tutorernas skolning
Marknadsföring av turen tillsammans med administrativa teamet
Deltagandet i turen onsdagar kl. 18-19 samt givandet av feedback åt tutorerna i samband med turen
Upprätthållandet av kontakt med tutorerna under hösten
Rapportering och uppgörandet av instruktioner

Av den, som väljs till uppdraget förutsätter vi:
Erfarenhet av förverkligandet av självständiga projekt.
Erfarenhet av grupphandledning och skolning.
Beredskap av att använda finska och engelska vid ledandet samt måttliga färdigheter i svenska.
Tidigare utövande av motion, men motionsutbildning är inte nödvändig.
Pedagogiska studier ses som fördel.

Ansökningen avslutas 15.6. Intervjuer av sökanden möjliga redan under ansökningstiden. Skicka ansökan och CV till adress outi.lindstrom@campussport.fi. Tilläggsinformation: Outi Lindström 046 9234332 eller per email.

Projektet förverkligas med stöd från samarbetet med Study in Turku.

CS 1.6.2020