Vi söker motionsinstruktörer

Vi söker gruppmotionsledare för att förstärka vårt team! Till en början är arbetet vikariat men i mån av möjlighet erbjuds senare regelbundna veckotimmar. Speciellt spinning-, combat- och motionsboxningsledare sökes, men det lönar sig att modigt erbjuda sitt kunnande även i sådana grenar, som inte för närvarande finns i CampusSports utbud.

Vi förutsätter av den sökande:
– tidigare erfarenhet av ledande av gruppmotionstimmar
– egen initiativförmåga
– goda muntliga färdigheter i finska och engelska, färdigheter i svenska räknas som fördel

Anställningarna är tidsbundna och på deltid. Behovet av vikarier finns såväl på vardagarna som på veckoslut. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen, som utbetalas bestäms utgående från erfarenheten av ledande av timmar och på basen av utbildningen.

Lämna din ansökan senast on 14.10.2020 via Turun Yliopistos eRekry-system. Berätta i din ansökan vilka slags timmar du är beredd att leda och hur många timmar i veckan du kan arbeta. Du kommer åt att fylla i din ansökan på Åbo Universitets ”Avoimet Työpaikat”-sidan.

Tilläggsinformation: motionsplanerare Noora Sartela, tel. 040-4802788 / noora.sartela@utu.fi

CS 9.10.2020