Via Dolorosa -geogömmorutten öppnas 1.12.

CampusSport har skapat sju olika geocoachingrutter runt Åbo. Du kan söka geogömmorna ensam eller med vänner. Du behöver bara en smarttelefon och en penna. Användningen av rutterna är helt gratis och vem som helst kan använda dem. Man kan bekanta sig med geogömmorutterna på webbsidorna: https://www.campuscache.fi.

1.12.2021 öppnas Via Dolorosa-rutten, som för de sökande till Ruisrock-festivalens stämningar. Via Dolorosa är en GoCache-rutt, d.v.s. en lättare version av geogömmande. Hela rutten är avsedd att utföras på en gång. Rutternas gömmor kan vara såväl fysiska burkar som virtuella frågor. För att utföra rutten behöver du en GoCache-applikation, som du gratis kan ladda ned från CampusCache webbsidan. GoCache-rutterna är öppna endast en viss tid. Via Dolorosa-rutten stängs i augusti 2022. GoCache-rutterna erbjuds bara på engelska. Bekanta dig med Via Dolorosa-rutten: https://campuscache.fi/?page_id=1020

Du har möjlighet att vinna priser då du utfört GoCache-rutter. Priserna utlottas bland de Åbo-högskolornas studerande och personal som utfört GoCache-rutter. Minns att skriva som spelnamn din högskolas email-adress så att vi kan identifiera dig. Som priser bl.a. Unicas lunchkuponger och personal trainer-presentkort.

CS 1.12.2021