Viktig information om vår- och sommarperioden

EDIT 19.4: Stängningen av motionsutrymmena fortsätter tillsvidare enligt Egentliga Finlands coronakoordineringsgruppens rekommendation.

Campusports gym är enligt regionförvaltningsverkets linjedragningar tillsvidare stängda och i motionsutrymmena arrangeras inte gruppmotion eller bollspel. Ifall gymmen kan öppnas under våren eller sommaren så förlängs användarrätten till gymmen till den 29.8.2021 för dem, som betalat hela läsårets eller vårens motionsavgift. Längre än till nämnda datum kommer användarrätten inte att förlängas. Vårens sista online-timmar arrangeras 29.4 då vårperioden avslutas.

På sommaren arrangeras inom- och utomhus inga online-timmar eller ledda motionsturer eller bollspel. Om coronasituationen det tillåter arrangeras möjligen några utomhuskurser med separat avgift. Vi informerar senare på webben om saken. Sommarens gymavgift (för personer, som inte har betalat läsårets eller vårens motionsavgift och som alltså inte får förlängd användarrätt till gymmen) meddelas senare, ifall gymmen får öppnas.

CS 15.4.2021