Haemme liikunta-suunnittelijaa

Turun yliopiston hyvinvointipalveluissa on haettavana liikuntasuunnittelijan määräaikainen tehtävä (sijaisuus) ajalle 1.4.2019 – 30.6.2019.

Turun neljä korkeakoulua Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia tarjoavat yhteisiä liikuntapalveluja CampusSport Turku – Åbo palvelukokonaisuuden alla. Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset korkeakoululiikunnan palvelut kaupungin kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tunnuslauseemme on älykästä liikuntaa – palvelut ovat edullisia, monipuolisia, laadukkaita ja lähellä.

Tehtävään valittavan toimenkuvaan kuuluu yhdessä Turun yliopiston toisen liikuntasuunnittelijan sekä muun CampusSportin hallintotiimin kanssa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntapalveluiden suunnittelu, ryhmäliikunnan koordinointi ja kehittäminen, organisointi ja käytännön toteutuksesta vastaaminen, tiedottaminen, asiakaspalvelu sekä erilaiset toimistotehtävät. Työhön sisältyy myös esimies-, työnjohto- ja budjettivastuuta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää liikunta-alan tutkintoa, soveltuvaa aiempaa työkokemusta, ideointikykyä ja kehittämisotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä riittävää ruotsin kielen taitoa.

Lisäksi toivomme ohjatun liikunnan kentän tuntemusta, kokemusta esimiehenä toimimisesta, avarakatseista näkemystä liikuntatoiminnan kehittämiseen ja CampusSportin arvomaailmaan samaistumista (tärkeimpiä tehtäviämme ovat kunto- ja terveysliikunnan edistäminen sekä vähän liikkuvien aktivointi).

Työtehtävä sijoittuu Turun yliopiston Hyvinvointipalvelut-yksikköön. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokehikon tason 8 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 518,09 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6 % ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka on noin 2 769 – 2 946 euroa kuukaudessa. Lisäksi työntekijä saa käyttöoikeuden CampusSportin liikuntapalveluihin. Työsuhde on määräaikainen ja alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 30.6.2019.

Haku tehtävään päättyy maanantaina 18.3.2019. Tehtävää haetaan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Lähetä kirjallinen hakemuksesi ja ansioluettelosi Turun yliopiston eRekry-järjestelmän kautta osoitteessa http://www.utu.fi/tyopaikat.

Lisätiedot: hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, tom.riski@utu.fi , p. 040 1711306 ja liikuntasuunnittelija Petri Kuokkanen, 040 187 8564, petri.kuokkanen@utu.fi