Anmälan

På denna sida kan du anmäla dig till den tävling du önskar. Välj först grenen och sedan serienivå. I kolumnen för specialönskemål kan du skriva t.ex. sådana matchdagar, som är olämpliga för ditt lag och vid individuella tävlingar, för dig. Man kan även anmäla sig genom att skicka e-post till adress info@campussport.fi

LAGNAMN: för dubbel, ange spelarnas efternamn. (Ex. Kuokkanen / Myrberg)

Välj en sport

Deltagare