Hoppa till innehåll

Priser

Motionsavgifter

läsåret 2023–2024

 • studerande: 78 euro
 • personal: 103 euro
 • i kraft 1.9.2023-30.4.2024

hösten 2023 eller våren 2024

 • studerande: 51 euro
 • personal: 64 euro
 • i kraft 1.9.2023-31.12.2023 eller 2.1.2024-30.4.2024

30 dagar

 • studerande: 21 euro
 • personal: 26 euro
 • i kraft 30 dagar från köpögonblicket

sommaren 2024

 • studerande: 38 euro
 • personal: 49 euro
 • i kraft 1.5.2024-31.8.2024

I motionsavgiftens pris ingår användningen av gym, de ledda timmarna samt bollspelsturerna.

Läs CampusSports användningsregler innan du betalar motionsavgiften.

Användarrättigheter

Följande närvarande studerande- och personalgrupper vid Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och HUMAK har rätt att använda CampusSports tjänster:

 • Studeranden som deltar i en utbildning som leder till en examen
 • Utbytesstuderanden
 • Öppna universitetets studerande och öppna yrkeshögskolestuderandena
 • Anställda med anställningsförhållande vid högskolorna, även deltidsanställda (personalavgift)
 • Forskarstuderanden (personalavgift)
 • Stipendieforskare (personalavgift)

Rätten att använda motionstjänster gäller till slutet av det läsåret under vilket personen utexamineras eller anställningsförhållandet upphör. Det är dock inte längre möjligt att köpa nya tjänster eller boka pass i förväg efter att högskolans användarkoder har inaktiverats.

Så här tar du tjänsterna i bruk

1. Gå till CampusSports webbsidas nätbutik. Registrera dig i nätbutiken med din egen högskolas Haka-kod. Som betalningsmedel i nätbutiken duger de vanligaste kreditkortena, finländsk nätbank, MobilePay samt Pivo.

2. Betala motionsavgiften samt tagen, i vilken användarrättigheterna kan aktiveras. Användarrättigheterna kan också aktiveras i något annat NFC-kort med chip (t.ex. Åbo Universitets utskriftstag eller Fölis busskort), varvid tagen inte behöver köpas. Alla användare av motionstjänster bör ha en tag, för den fungerar som elektronisk nyckel och igenkänningsredskap

3. Gå efter din tag eller låt aktivera ditt färdiga kort vid motionsutrymmenas serviceställen. Ta med legitimation. De, som under de två senaste åren har nyttjat CampusSports tjänster får tagen automatiskt aktiverade för den nya perioden.

Tjänster med separata avgifter

Priserna för tjänsterna med separat avgift hittas under sektionen Övriga tjänster.