Hoppa till innehåll

Uppgifter om CampusSport

CampusSport erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt Åbo-högskolornas studerande och personal. Gemensamma motionstjänster har erbjudits i Åbo sedan hösten 2016.

CampusSports vision

En vision för CampusSport skapades år 2019. I arbetet med visionen har många parter deltagit, allt från styrgruppen, de anställda till kunderna. Som stöd för visionen har gjorts ett åtgärdsprogram för att främja visionens målsättningar på det praktiska planet. Bekanta dig med visionen i sin helhet (pdf). CampusSport visionens kärnbudskaper man ser i bilden. Hehku Visual sammanfattade visionen i bildformat.