Hoppa till innehåll

Näringsrådgivning

Näringsådgivningen hjälper och ger stöd i näringsrelaterade frågor. Det kan t.ex. vara fråga om viktkontroll, ökning av muskelmassan, viktminskning eller ork i studierna eller arbetslivet.

Tjänsten är avsedd enbart för studerande och personal vid Åbo högskolor, som har CampusSports motionsavgiften betald.

Näringsrådgivningen ges av motionsfysiolog Inga Malinen, som har som långt biämne studerat näringslära i Östra Finlands Universitet. Inga arbetar i Liiku r.y. som livsstilsrådgivare med personer som rör sig för lite samt med överviktiga och hon har jobbat som idrottarnas näringscoach i Åbonejdens Idrottsakademi.

Om du har symptom som tyder på ätstörning eller behöver hjälp till en sjukdom relaterad till näringen, såsom celiaki eller irriterad tarm, rekommenderar vi att vända sig till en legaliserad näringsterapeut.

Priser

Ett besök (1h)

  • studerande 73€ / personal 94 €
  • Näringsrådgivningens precision, där det gås igenom ett enskilt problem eller en enskild fråga i anslutning till näringen.

Tre besök (3 x 1h)

  • studerande 187€ / personal 229€
  • Ett längre arbete t.ex. med frågor kring viktkontroll, ökning av muskelmassan eller någon annan fråga som kräver uppföljning.

Analys av matdagboken

  • 187€
  • Analysen av matdagboken består av kartläggning av kundens behov och målsättning per telefon, analys av matdagboken under fyra dagars tid samt individuella direktiv för att stöda en måltidsrytm och diet som är i enlighet med målsättningen.
  • Kunden får per email skriftligen noggrann info om dietens totala energimängd samt om andelen protein, kolhydrater och fett samt om dessas fördelning i dieten. Förutom det fås vetskap om vitaminernas och mineralernas samt spårelementens mängd i förhållandet till rådande näringsrekommendationer.
  • Analysen görs per telefon och email, inga besök ingår.

Bokningar och betalningar

Tiderna bokas i CampusSports bokningssystem. Välj till ställe ”webshop” och till typ ”massage”.

Näringsrådgivaren fakturerar kunderna för tjänsterna, CampusSport förmedlar inga avgifter. Besöken bör inhiberas senast två dygn innan de är avsedda att hållas. För icke-inhiberade eller försent avbokade tider debiteras fullt pris. Träffarna är avsedda enbart för den betalande kunden, de kan inte vidare överföras.

Rådgivningen sker i Sport Sirkka (Sirkkalagatan 13, Åbo) eller på annan avtalad plats. Även möjlighet till distansrådgivning via Zoom.

Tilläggsinformation on tjänsten: inga.malinen@gmail.com / 0400-791464.