Hoppa till innehåll

Användningsregler

Genom att betala motionsavgiften godkänner kunden CampusSports användningsvillkor och -regler samt ger lov att personuppgifterna får behandlas.

Allmänt

 • Den som använder CampusSports motionstjänster ska följa anvisningarna av CampusSports anställda.
 • CampusSport förbehåller sig rätten till undantagstidtabeller för passen och lokalerna samt för permanenta och/eller tillfälliga ändringar i veckoschemat. Man strävar efter att informera motionstjänsternas kunder i god tid om ändringar i veckoschemat.
 • Motionsrättigheten är personlig och den kan inte överlåtas till en annan person. En användare får inte släppa in några övriga personer i motionsutrymmena.
 • Användaren av motionstjänsterna bör uppvisa identitetsbevis på begäran av motionstjänsternas arbetstagare.
 • Vid fall av missbruk av motionsrättigheten och användarvillkoren har CampusSport rätt att ge kunden ett två månader långt förbud att använda och köpa CampusSports motionstjänster. Efter förbudet återfår kunden rätten att använda tjänsterna mot en avgift enligt prislistan.
 • Motions- och kursavgifter returneras endast i sjukdomsfall mot läkarintyg (för kursavgifternas del ifall över 50 % av kurstillfällena inte blir av, för motionsavgifternas del ifall över 50 % av den betalda periodens längd inte blir av). CampusSport är inte skyldig att returnera betalningar vid force majeure situationer. Om minimiantalet deltagare på en kurs inte uppfylls, kan kursen ställas in och i detta fall återbetalas de betalda kursavgifterna.
 • CampusSports motionsavgift innehåller inga försäkringar, således bör användaren försäkra sig om sitt eget försäkringsskydd.
 • Samfundets fysiska och mentala trygghet är en princip som styr CampusSports verksamhet. Vi godkänner inga som helst trakasserier. Vi förutsätter att alla som nyttjar tjänsterna förbinder sig till våra principer.

Tidsbokningspraxisen

 • Man kan boka en plats i CampusSports elektroniska system till varje CampusSports veckopass 7 dygn före passet börjar. En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Varje användare kan samtidigt ha fyra bokningar och fem köplatser. Förhandsbokningen är inte i bruk på Sport Sirkkas fri tur och Just for fun turen.
 • Vid förhinder ska man avboka sin bokning via det elektroniska systemet. Bokningen är inte möjlig att inhibera per email eller telefon. Avbokningen bör göras senast 2 timmar innan turens början. Efter det här är det inte möjligt att avboka bokningen. För de, som fått plats från kön gäller samma avbokningslimit. Om du har bestämt dig för annat för dagen och inte längre kan delta och inte kan följa med om du möjligen får en plats, så skall du inhibera din köplats.
 • Platsbokningen ska bekräftas på motionsutrymmets display senast 10 minuter före passet börjar. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen. Om bokningen inte bekräftas, lediggörs platsen för andra användare.
 • Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor. Anmärkningarna på bokningar som blivit oanvända stryks från kundens uppgifter efter att höst- och vårperioden har avslutats.
 • Man kan delta i turerna i motionsschemat även utan förhandsbokning. Av motionsturernas platser kan 70 % bokas på förhand och resten av platserna delas ut i den ordning som man anländer. Alla deltagare bör bekräfta sin plats till turen på motionsplatsens display. Praxisen för badminton-, pickleball- och padelturerna avviker från det ovannämnda. Bokningspraxisen för dessa turer finns beskrivna i respektive turs timbeskrivning.
 • Till kurserna man kan boka en plats senast 14 dygn före kursen börjar. Kursens förverkligande bekräftas senast 3 vardagar innan kursens start.

Agerandet i motionsutrymmena

 • Motionsturerna börjar exakt på det klockslag som är uppgivet i tidsschemat. Redskapen, som används, bör vara avhämtade innan turen inleds. Om man kommer försent släpps man inte in i motionssalen. Vi rekommenderar att man anländer till motionsplatsen senast 10 minuter innan motionsturen börjar.
 • Klä dig sakligt. Du behöver med dig lämpliga kläder för motion, lämpliga skor eller strumpor för inomhusmotion, vattenflaska och svetthandduk.
 • Användaren sköter om att redskapen som använts förs bort och putsas. På grund av säkerhetsskäl får man inte föra bort redskap innan timmen har avslutats.
 • Ge träningsro åt övriga. Undvik onödigt diskuterande under ledda timmar.
 • Mobiltelefoner får inte användas under timmen. Fotografera inte andra utan lov.
 • Man kan bekanta sig med motionsturerna endast genom att delta, man får alltså inte endast komma för att se på.