Användningsregler

Genom att betala motionsavgiften godkänner kunden CampusSports användningsvillkor och -regler.

• Den som använder CampusSports motionstjänster ska följa anvisningarna av CampusSports anställda.
•    CampusSport förbehåller sig rätten till undantagstidtabeller för passen och lokalerna samt för permanenta och/eller tillfälliga ändringar i veckoschemat. Man strävar efter att informera motionstjänsternas kunder i god tid om ändringar i veckoschemat.
•    Motionsrättigheten är personlig och den kan inte överlåtas till en annan person. Användaren får inte släppa personer utan motionsrättighet i motionslokalerna.
•    Vid fall av missbruk av motionsrättigheten och användarvillkoren har CampusSport rätt att ge kunden ett tre månader långt förbud att använda och köpa CampusSports motionstjänster.
•    Efter förbudet återfår kunden rätten att använda tjänsterna mot en avgift enligt prislistan.
•    Motions- och kursavgifter returneras endast i sjukdomsfall mot läkarintyg (för kursavgifternas del ifall över 50 % av kurstillfällena inte blir av, för motionsavgifternas del ifall över 50 % av den betalda periodens längd inte blir av). CampusSport är inte skyldig att returnera betalningar vid force majeure situationer. Om minimiantalet deltagare på en kurs inte uppfylls, kan kursen ställas in och i detta fall återbetalas de betalda kursavgifterna.
•    Registrera ditt deltagande i ett motionspass genom att stämpla din motionstag vid självbetjäningsterminalen vid motionslokalen. Användaren av motionstjänster ska också vid begäran av motionslokalens övervakare eller motionspassets instruktör visa upp legitimation.
•    Man kan boka en plats i CampusSports elektroniska system till varje CampusSports veckopass 7 dygn före passet börjar. En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Varje användare kan samtidigt ha fyra (4) bokningar och fem (5) köplatser. Till kurserna man kan boka en plats senast 14 dygn före kursen börjar. Tre dygn före kursen börjar, bekräftas det att den ordnas.
•    Vid förhinder ska man avboka sin bokning via det elektroniska systemet senast 2 timmar före passet börjar. Bokningen är inte möjlig att inhibera efter det här ens per email eller telefon. För de, som fått plats från kön gäller samma avbokningslimit, d.v.s. 2 timmar innan timmen börjar. Om du har bestämt dig för annat för dagen och inte längre kan delta och inte kan följa med om du möjligen får en plats, så skall du inhibera din köplats.
•   Platsbokningen ska bekräftas vid självbetjäningsterminalen senast 10 minuter före passet börjar. Om bokningen inte bekräftas, lediggörs platsen för andra användare. Till den bokade turen i Aurum eller Educarium kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden.
•    Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor. De bokningar som inte har inhiberats nollställs vid höst- och vårperiodens slut.
•    Om bokningssituationen tillåter kan man även delta i varje veckopass utan en förhandsanmälan (exklusive kurserna). Av platserna till motionsturer kan 70 procent bokas i förväg via det elektroniska bokningssystemet och resten av platserna delas ut i ankomstordning. När man anmäler sig till en köplats gäller köplaceringen endast platser som kan bokas i förväg. Till badmintonturerna kan alla planer bokas i förväg.
•    Man ska anlända till motionslokalen senast 10 minuter före passet börjar. Efter detta är det inte längre möjligt att komma in på passet.
•    Under timmarna ska svetthanddukar användas (också på gympamattan).
•    Man borde inte avlägsna sig från passet före det är avslutat.
•    Under Pump-pass och andra pass med redskap är det användaren själv som för bort de använda redskapen efter att passet avslutats. På grund av säkerhetsskäl får man inte föra bort redskap före eller under stretchingen.
•    Undvik onödigt prat och onödiga rörelser under stretchingen. Mobiltelefoner får inte användas under timmen.
•    Man kan bekanta sig med instruerade pass endast genom att delta, man får alltså inte endast komma för att se på.
•   I Educariums gym är tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna i kraft. I Educariums gym kan högst 10 personer träna samtidigt. Träningstur kan bokas via CampusSport elektroniska tidsbokningssystem. Ifall Educariums gym inte på förhand är fullbokade, kan de turer som blivit lediga lösas in ännu efter att turen börjat, på motionsutrymmets display. Obs! Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden. De eventuella lediga platserna ses enbart på displayen, inte alltså genom att räkna personantalet i gymutrymmet. Man måste avlägsna sig från gymturen då den bokade tiden är slut. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.
•   I Aurum, Formis, Roddis och Tyyssija gymmen har vi ingen tidsbokning eller personantalsbegränsning. I dessa gym är inga displayer i bruk, utan endast dörrläsare. Samtliga gymbesökare bör visa sin tag mot läsaren oberoende av om du går in samtidigt med en annan person.
•    Observera! CampusSports motionsavgift innehåller inga försäkringar, så användaren ska själv ansvara för sitt eget försäkringsskydd i motionstjänsterna.