Studentidrottare och sponsorerade konstanta turer

Bidrag till studentidrottare
Idrottare som studerar vid högskolorna i Åbo kan ansöka om ekonomiskt stöd för tävlingsresor. CampusSport delar ut bidrag till både individuella idrottare och lag.

Bidrag delas ut enligt följande grunder:
Klass 1.) Universiad, Världsmästerskap, Europeiska mästerskap och andra internationella tävlingar
• 150€ / studerande för individuella idrotter
• 400€ / lag för lagsport

Klass 2.) Studerandenas Finska mästerskap, SELL studerande tävlingar, Studerandenas Nordiska Mästerskap
• 50€ / studerande för individuella idrotter
• 200€ / lag för lagsport

Bidrag måste ansökas innan man åker till tävlingen. Studentidrottaren bör göra en beräkning av kostnaderna samt informera om all finansiering, som kommer att fås. I den situationen då CampusSport inte kan finansiera alla som har ansökt om stöd, får idrottare som tävlar i internationella tävlingar företräde (klass 1). Som motvikt till bidraget bör studentidrottarna bidra till CampusSports synlighet på ett skilt överenskommet sätt.

Sponsorerade konstanta turer
Grupper kan ansöka om en gratis konstant tur på en motiverad grund. Varje läsår det finns fem gratis en timmes turer att söka. Ansökningsperioden är maj-juni, efter att den officiella ansökningen för konstanta turer har avslutats. Om alla turer inte blir reserverade, kan ansökan göras fortgående året runt. Aktiviteter som sponsoreras måste motsvara CampusSports värderingar och de måste vara tillåtna i faciliteterna. Som motvikt till samarbetet bör CampusSport få positiv synlighet över vilken avtalas skilt med varje part.

Om du är intresserad av att ansöka om bidrag eller sponsorerade turer, kontakta petri.kuokkanen@campussport.fi