Hoppa till innehåll

Svara på feedbacksenkäten

Användarnas feedback är viktig för oss, så därför önskar vi, att du skulle ha några minuter tid för att besvara enkäten angående vår service. Vi utvecklar vår service med beaktande av enkätens svar. Svarstiden är fram till 11.12.2022.

Du kommer åt att svara på enkäten här: https://link.webropol.com/s/feedback-autumn2022 (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

CS 17.11.2022