Info

På denna sida: CampusSport i korthet / Användarrättigheter / Priser / Köp av motionsrättighet / CampusSports vision 2025 / Jämställdhet / Bidrag / Logo

CampusSport i korthet

CampusSport erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt Åbo-högskolornas studerande och personal. Gemensamma motionstjänster har erbjudits i Åbo sedan hösten 2016.

Användarrättigheter

Följande närvarande studerande- och personalgrupper vid Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, DIAK och HUMAK har rätt att använda CampusSports tjänster:

– Studeranden som deltar i en utbildning som leder till en examen
– Utbytesstuderanden
– Öppna universitetets studerande och öppna yrkeshögskolestuderandena (f.o.m. 1.9.2022)
– Anställda med anställningsförhållande vid högskolorna, även deltidsanställda (personalavgift)
– Forskarstuderanden (personalavgift)
– Stipendieforskare (personalavgift)

Rätten att använda motionstjänster gäller till slutet av det läsåret under vilket personen utexamineras eller anställningsförhållandet upphör. Det är dock inte längre möjligt att köpa nya tjänster eller boka pass i förväg efter att högskolans användarkoder har inaktiverats.

Priser

Motionsrättighet till CampusSport kan inlösas antingen för ett läsår (1.9.2022–30.4.2023), en termin (1.9-31.12.2022 eller 2.1-30.4.2023), för 30 dagar eller för sommaren. I motionsavgiften ingår alla motionstjänster förutom kurserna och tävlingarna, som har separata avgifter.

Priserna för läsåret 2022-2023
Läsåret 2022–2023: studerande 75 euro, personal 99 euro
En termin (hösten 2022 eller våren 2023): studerande 49 euro, personal 62 euro
30 dagar (i kraft från köpögonblicket): studerande 20 euro, personal 25 euro
Sommaren 2023: studerande 37 euro, personal 47 euro
(moms 10 % ingår i motionsavgifterna)

Man kan köpa motionsrättigheten i CampusSports nätbutik. Kontant- och kortbetalning är inte möjlig i motionsutrymmena.

Köp av motionsrättighet

1. Gå till CampusSports webbsidas nätbutik. Registrera dig i nätbutiken med din egen högskolas Haka-kod. Som betalningsmedel i nätbutiken duger de vanligaste kreditkortena, finländsk nätbank, MobilePay samt Pivo.
2. Betala motionsavgiften samt tagen, i vilken användarrättigheterna kan aktiveras. Användarrättigheterna kan också aktiveras i ett fysiskt Frank-studiekort, i Åbo Universitets utskriftstag eller i något annat NFC-kort med chip, varvid tagen inte behöver köpas. Alla användare av motionstjänster bör ha en tag, för den fungerar som elektronisk nyckel och igenkänningsredskap.
3. Gå efter din tag eller låt aktivera ditt färdiga kort vid motionsutrymmenas serviceställen. Kundbetjäningsställenas öppethållningstider hittar du här. De, som under de två senaste åren har nyttjat CampusSports tjänster får korten automatiskt aktiverade för den nya perioden.

CampusSports vision 2025

En vision för CampusSport skapades år 2019. Många parter har deltagit i arbetet med visionen, allt från styrgruppen, de anställda till kunderna. Som stöd för visionen har gjorts ett åtgärdsprogram för att främja visionens målsättningar på det praktiska planet.

CampusSport visionens kärnbudskaper man ser I bilden, du kan bekanta dig med visionen i sin helhet här. Hehku Visual sammanfattade visionen i bildformat.

Jämställdhet

CampusSports tjänster är avsedda för alla medlemmar i högskoleföreningar i Åbo. I våra tjänster beaktar vi användarnas olika specialbehov samt tillgängligheten av tjänsterna. Om du har specialbehov i anslutning till motionstjänsterna kan du kontakta CampusSports motionsanställda info@campussport.fi.

Bidrag

Idrottare som studerar vid högskolorna i Åbo kan ansöka om ekonomiskt stöd för tävlingsresor. Grupper kan ansöka om en gratis konstant tur. Mer information här.

Logo

Ladda CampusSport’s logo här.