Info

På denna sida: CampusSport i korthet / Användarrättigheter / Priser / Köp av motionsrättighet / CampusSports vision 2025 / Jämställdhet / Bidrag / Logo / Specialarrangemang föranledda av coronavirusläget

CampusSport i korthet

CampusSport erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt Åbo-högskolornas studerande och personal. Gemensamma motionstjänster har erbjudits sedan hösten 2016.

Användarrättigheter

Följande närvarande studerande- och personalgrupper vid Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, DIAK och HUMAK har rätt att använda CampusSports tjänster:

–    Studeranden som deltar i en utbildning som leder till en examen
–    Utbytesstuderanden
–    Anställda med anställningsförhållande vid högskolorna, även deltidsanställda (personalavgift)
–    Forskarstuderanden (personalavgift)
–    Stipendieforskare (personalavgift)

Rätten att använda motionstjänster gäller till slutet av det läsåret under vilket personen utexamineras eller anställningsförhållandet upphör. Det är dock inte längre möjligt att köpa nya tjänster eller boka pass i förväg efter att högskolans användarkoder har inaktiverats.

Priser

Motionsrättighet till CampusSport kan inlösas antingen för ett läsår (30.8.2021–30.4.2022), en termin (30.8–31.12.2021 eller 3.1–30.4.2022) för sommaren (1.5-31.8.2022) eller för 30 dagar. I motionsavgiften ingår alla motionstjänster förutom kurserna och tävlingarna, som har separata avgifter.

Priserna för läsåret 2021-2022
Läsåret 2021–2022: studerande 73 euro, personal 97 euro
En termin (hösten 2021 eller våren 2022): studerande 48 euro, personal 61 euro
30 dagar (i kraft från köpögonblicket): studerande 20 euro, personal 25 euro
Sommaren 2022: studerande 36 euro, personal 46 euro
(moms 10 % ingår i motionsavgifterna)

Man kan köpa motionsrättigheten i CampusSports nätbutik. Kontant- och kortbetalning är inte möjlig i motionsutrymmena.

Köp av motionsrättighet

1. Gå till CampusSports webbsidas nätbutik. Registrera dig i nätbutiken med din egen högskolas Haka-kod. Som betalningsmedel i nätbutiken duger de vanligaste kreditkortena, finländsk nätbank, MobilePay samt Pivo.
2. Betala motionsavgiften samt tagen, i vilken användarrättigheterna kan aktiveras. Användarrättigheterna kan också aktiveras i ett fysiskt Frank-studiekort, i Åbo Universitets utskriftstag eller i något annat NFC-kort med chip, varvid tagen inte behöver köpas. Alla användare av motionstjänster bör ha en tag, för den fungerar som elektronisk nyckel och igenkänningsredskap.
3. Gå efter din tag eller låt aktivera ditt färdiga kort vid motionsutrymmenas serviceställen (Educarium, Sport Sirkka). Kundbetjäningsställenas öppethållningstider hittar du här. Den nya perioden aktiveras automatiskt i tagen för dem, som använt CampusSports tjänster tidigare.

CampusSports vision 2025

Många parter har deltagit i arbetet med visionen, allt från styrgruppen, de anställda till kunderna. CampusSports personal kommer att, till stöd för visionen, göra en åtgärdsplan, för att främja visionens målsättningar på det praktiska planet.

CampusSport visionens kärnbudskaper man ser I bilden, du kan bekanta dig med visionen i sin helhet här. Hehku Visual sammanfattade visionen i bildformat

Jämställdhet

CampusSports tjänster är avsedda för alla medlemmar i högskoleföreningar i Åbo. I våra tjänster beaktar vi användarnas olika specialbehov samt tillgängligheten av tjänsterna. Om du har specialbehov i anslutning till motionstjänsterna kan du kontakta CampusSports motionsanställda info@campussport.fi.

Bidrag

Idrottare som studerar vid högskolorna i Åbo kan ansöka om ekonomiskt stöd för tävlingsresor. Grupper kan ansöka om en gratis konstant tur. Mer information här.

Logo

Ladda CampusSport’s logo här.

Specialarrangemang föranledda av coronavirusläget

P.g.a. det rådande coronavirusläget tillämpas i CampusSports utrymmen specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning. Om specialarrangemangen närmare i denna nyhet.

I omklädningsrummen, korridorerna och i övriga allmänna utrymmen bör man använda ansiktsmask. Ifall det är möjligt skall mask användas också under motionsprestationen. Vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun-nässkydd.