Hoppa till innehåll

Iskeris motionssal i bruk f.o.m. januari

Iskeris motionssal återgår i CampusSports bruk f.o.m. januari 2024. Under vårperioden arrangeras det i Iskeris motionssal såväl gruppmotionstimmar som bollspelsturer. Vårens motionsschema publiceras efter att höstperioden har avslutats vecka 51.

Dessutom är det möjligt att boka en konstant tur i salen för den egna gruppens motion. Om de konstanta turernas ansökningstider och priser har det berättats närmare i den här nyheten.

I.o.m ibruktagandet av Iskeri så avslutas också CampusSports verksamhet i Normaalikoulus motionssalar. Med dem som bokat konstanta turer i Normaalikoulu för hela läsåret kommer vi skilt att vara i kontakt med per email.

Iskeri är beläget på adressen Rektorsåkersgatan 4. Vi uppdaterar de närmare uppgifterna om Iskeri på våra webbsidor under sektionen Motionsplatserna senast i början av januari.