Anställda

Du kan kontakta CampusSports arbetstagare i vilka ärenden som helst, som berör motionstjänsterna. Allmänna frågor och feedback kan skickas till email info@campussport.fi. Du kan också ring oss 050 595 2946 under Sport Sirkkas kundbetjänigstider. Kundbetjäningsställenas öppethållningstider hittas på Alla lokaler-sidan.

Maija Rihko

maija.rihko@campussport.fi 050 598 5710

förvaltning, intressenter och samarbetspartners, kommunikation

Petri Kuokkanen

petri.kuokkanen@campussport.fi 040 187 8564

motionslokaler, tävlingsverksamhet, bollsporter

Carl Myrberg

carl.myrberg@campussport.fi 040 559 9465

motionslokaler, tävlingsverksamhet, utlåning av motionsredskap, bollsporter

Noora Sartela

noora.sartela@campussport.fi 040 480 2788

gruppmotion, personalmotion

Outi Lindström

outi.lindstrom@campussport.fi 046 923 4332

kurser, kommunikation