Lokaler att hyra

CampusSport hyr ut idrottslokaler för grupper och privatpersoner. Man kan hyra lokaler med enskilda bokningar eller som regelbundna turer som återkommer varje vecka. Prislista gäller grupper där minst 50% är Åbo-högskolornas studerande eller personal. Externa grupper betalar dubbla priset. Prisen innehåller moms 10%. Fråga efter lokaler från petri.kuokkanen@campussport.fi.

Läsåret 2021-2022
Höstterminen: 6.9.2021-19.12.2021
Vårterminen: 3.1.2022-31.5.2022
Läsåret: 6.9.2021-31.5.2022
Observera innan du bokar en tur att de regelbundna turerna är inhiberade i samtliga motionsutrymmen på helgdagar.

Educarium
Adress: Åbo Universitet, Assistentgatan 5. Salens storlek 506 m². Gymnastiksalens storlek 220 m². Salerna kan kombineras. Lokalbeskrivning: ljudåtergivning, passar för gruppmotion och bollsports.

Enskild bokning (1h) hela salen 55€
Enskild bokning (1h) stora salen 44€
Enskild bokning (1h) gymnastiksalen 17€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 330€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 373€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 550€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 83€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 94€

Iskeri
Adress: Rektorsåkersgatan 4, Åbo. Salens storlek 495 m². Lokalbeskrivning: ljudåtergivning, passar för gruppmotion och bollsports.

Enskild bokning (1h) 22€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 220€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 242€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 385€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 72€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 83€

Sport Sirkka
Adress: Sirkkalagatan 13, Åbo. Salens storlek cirka 170 m². Lokalbeskrivning: speglar, ljudåtergivning, passar för gruppmotion, passar inte för och bollsports.

Enskild bokning (1h) 28€
Regelbundna turer (1h/v.) höst 220€
Regelbundna turer (1h/v.) vår 242€
Regelbundna turer (1h/v.) läsår 385€

Lågstadiets sal i Normaalikoulu
Adress: Annikanpolku 9, Turku. Salens storlek 392 m². Lokalbeskrivning: passar för gruppmotion och bollsports, ingen ljudåtergivning. OBS! Granska tiderna när motionssalerna i Normaalikoulu är inte i bruk.

Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 240€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 280€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 455€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 66€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 72€

Högstadiets sal i Normaalikoulu
Adress: Annikanpolku 9, Turku. Salens storlek 602 m². Lokalbeskrivning: passar för gruppmotion och bollsports, ingen ljudåtergivning. OBS! Granska tiderna när motionssalerna i Normaalikoulu är inte i bruk.

Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 300€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 350€
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 585€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 66€
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 72€

Tennisplanerna
CampusSports tennisplaner är belägna i närheten av Educarium (Assistentgatan 5):
Nedre planen bredvid sandplanen bakom Educarium i skogsdungen på Assistentsgatans sida
Övre planen i Tomasparken uppe på backen i skogsdungen
Nedre planen är märkt på kartan med nummer 1, övre planen med nummer 2.

Tennisplanerna hyrs ut enbart som veckovisa regelbundna turer för sommarperioden. Enskilda bokningar gör inte. De regelbundna turerna kommer till bokning årligen i mars-april då det informeras om ansökan i Aktuellt-sektionen. Säsongens avgift och längd varierar årligen. Efter ansökningstidens slut kan förfrågningar om lediga turer göras per email till info@campussport.fi. Man behöver inte betala CampusSports motionsavgift för att ansöka om regelbundna turer för tennis utan det räcker med att man är studerande eller personal vid Åbo-högskola. Av de spelare, som spelar på regelbunden tid bör hälften vara från Åbo-högsklor.