Lokaler att hyra

CampusSport hyr ut idrottslokaler för grupper och privatpersoner. Man kan hyra lokaler med enskilda bokningar eller som regelbundna turer som återkommer varje vecka. Prislista gäller grupper där minst 50% är Åbo-högskolornas studerande eller personal. Externa grupper betalar dubbla priset. Prisen innehåller moms 10%. Fråga efter lokaler från petri.kuokkanen@campussport.fi.

Läsåret 2020-2021
Höstterminen: 7.9.-31.12.2020
Vårterminen: 4.1.-31.5.2021
Läsåret: 7.9.2020-31.5.2021

Educarium
Adress: Åbo Universitet, Assistentgatan 5. Salens storlek 506 m2. Gymnastiksalens storlek 220 m2. Salerna kan kombineras. Lokalbeskrivning: ljudåtergivning, passar för gruppmotion och bollsports.

Enskild bokning (1h) hela salen 55 €
Enskild bokning (1h) stora salen 44 €
Enskild bokning (1h) gymnastiksalen 17 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 330 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 373 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 550 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 83 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 94 €

Iskeri
Adress: Rektorsåkersgatan 4, Åbo. Salens storlek 495 m2. Lokalbeskrivning: ljudåtergivning, passar för gruppmotion och bollsports.

Enskild bokning (1h) 22 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 220 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 242 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 385 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 72 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 83 €

Sport Sirkka
Adress: Sirkkalagatan 13, Åbo. Salens storlek cirka 170 m2. Lokalbeskrivning: speglar, ljudåtergivning, passar för gruppmotion, passar inte för och bollsports.

Enskild bokning (1h) 28€
Regelbundna turer (1h/v.) höst 220€
Regelbundna turer (1h/v.) vår 242€
Regelbundna turer (1h/v.) läsår 385€

Lågstadiets sal i Normaalikoulu
Adress: Annikanpolku 9, Turku. Salens storlek 392 m2. Lokalbeskrivning: passar för gruppmotion och bollsports, ingen ljudåtergivning. OBS! Granska tiderna när motionssalerna i Normaalikoulu är inte i bruk.

Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 320 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 460 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 620 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 83 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 94 €

Högstadiets sal i Normaalikoulu
Adress: Annikanpolku 9, Turku. Salens storlek 602 m2. Lokalbeskrivning: passar för gruppmotion och bollsports, ingen ljudåtergivning. OBS! Granska tiderna när motionssalerna i Normaalikoulu är inte i bruk.

Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) höst 365 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) vår 304 €
Regelbundna turer i hela salen (1h/v.) läsår 530 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) höst 83 €
Regelbundna badmintonturer (1h/v.) vår 94 €