Hoppa till innehåll

Svara på feedbacksenkäten

Användarnas feedback är viktig för oss, så därför önskar vi, att du skulle ha några minuter tid för att besvara enkäten angående vår service. Vi utvecklar vår service med beaktande av enkätens svar. Svarstiden är fram till 30.4.2023.

Du kommer åt att svara på enkäten här: https://link.webropol.com/s/feedback-spring2023

CS 28.3.2023