Hoppa till innehåll

Svara på feedbacksenkäten

Användarnas feedback är viktig för oss, så därför önskar vi, att du skulle ha några minuter tid för att besvara enkäten angående den pågående höstens motionstjänster och våra förnyade webbsidor. Vi utvecklar vår service med beaktande av enkätens svar. Svarstiden är fram till 10.12.2023.

Du kommer åt att svara på enkäten här: https://link.webropol.com/s/CS-feedback-autumn23 (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)