Hoppa till innehåll

Tävlingarna och kurserna

Här är information om de planerade tävlingarna i januari och vårens kurser.

P.g.a. coronabegränsningarna arrangeras inga tävlingar i januari. De tävlingar, som var planerade till januari (badminton, dodgeball, ishockey, basketboll och pool) strävas att arrangeras senare under vårperioden. Anmälan är öppen till de planerade grenarna i januari. I motsats till normal praxis så är anmälan inte bindande, utan den kan inhiberas ifall den tävlingstidpunkt, som meddelas senare inte passar.

Vårens kurser börjar inte enligt den ursprungliga tidtabellen vecka 5. Vi arrangerar möjligen endel kurser senare under vårperioden. Vi informerar om dessa skilt senare.

CS 20.1.2022