Förmåner

Som CampusSports medlem får du många förmåner. Du kan bekräfta ditt medlemsskap genom att uppvisa ett elektroniskt kvitto åt serviceproducenten på betald motionsavgift.