Övriga tjänster

På denna sida hittar du information om följande tjänster:
Lånande av motionsredskap
Personal trainer -tjänster
Massage
Näringsrådgivning

Lånande av motionsredskap

De som har betalat CampusSports motionsavgift kan låna olika motionsredskap. Lånetiden är högst tre dygn. Om du vill låna redskap ska du kontakta info(a)campussport.fi. Här hittar du listan på alla motionsredskap som kan lånas.

Personal trainer -tjänster

De som betalat CampusSports motionsavgift kan köpa personal trainer-tjänster till ett förmånligt pris. Personal trainer-tjänsterna finns att tillgå som individuella träffar, i par eller i smågrupper (3-6 personer). Ett besök räcker 45-60 minuter, beroende på kundens behov. För att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderar vi två besök och uppgörande av konditionsprogram. CampusSports personal trainers är Jarkko Mäkinen, Ville Suominen, Anni Toivanen, Anna Lilja, Hanna Pihlajamaa och Henri Hujala. För att boka ett besök, kontakta trainers direkt. Bekanta dig med våra personal trainers och hitta deras kontaktuppgifter här.

Priser:
1 träff för en person: studerande 30 euro/personal 40 euro
1 träff för två personer: 50 euro
1 träff för en grupp (3-6 personer): 80 euro

Uppgörandet av konditionsprogram för en person: studerande 90 euro/personal 120 euro. Innehåller två PT-träffar.
Innehållet i uppgörandet av konditionsprogram: På första träffen intervjuar PT kunden och uppgör på basen av träffen konditionsprogrammet. På den andra träffen lär PT ut programmet åt kunden.

Uppgörandet av diet-direktiv för en person: studerande 60 euro/personal 80 euro. Innehåller en PT-träff.
Innehållet i diet-direktiven: På basen av kundens matdagbok uppgör PT ett diet-direktiv, som gås igenom på träffen.

Tjänsterna är ämnade endast för Åbos högskolors studerande och personal. Kunderna skall ha motionsavgiften till CampusSport betald. Träffarna är till för endast betalande kunder och kan inte överlåtas till någon annan. Personal trainerna fakturerar kunderna för sina tjänster. CampusSport handlägger inga betalningar. Annullering av avtalad träff bör ske minst två dygn före den avtalade tiden. För icke-avbokade besök uppbärs fullt pris.

Bekanta dig med användarvillkoren här.

Massage

CampusSports medlemmar har möjlighet att köpa massagetjänster till rabatterade priser av Teemu Jääskeläinen, Mikko Lähdesmäki och Linda Ruohomaa som är utbildade massörer och idrottsmassörer. Massagetiderna bokas i CampusSports bokningssystem (välj till ställe webshop och till typ massage) och betalas på plats kontant eller med kort. Teemu Jääskeläinens massage kan betalas även med MobilePay. Eventuella inhiberingar bör göras minst 24 timmar innan den bokade tiden. För outnyttjad tid uppbärs fullt pris. Massagen utförs i Sport Sirkka (Sirkkalagatan 13, Åbo). Tilläggsinformation vid behov från massörerna. Teemu Jääskeläinen: 045 861 6999. Mikko Lähdesmäki: 050 352 6500 / mikko(at)lahdesmaenlihashuolto.fi. Linda Ruohomaa: 044 985 3235 / ruohomaalinda(at)gmail.com.

Priser:
30 min: 20€
45 min: 30€
60 min: 40€
90 min: 60€

Näringsrådgivning

Vi erbjuder näringsrådgivning till ett förmånligt pris, för dem som har betalat motionsavgiften. Rådgivningen hjälper och ger stöd i näringsrelaterade frågor. Det kan t.ex. vara fråga om viktkontroll, ökning av muskelmassan, viktminskning eller ork i studierna eller arbetslivet. Om du har symptom som tyder på ätstörning eller behöver hjälp till en sjukdom relaterad till näringen, såsom celiaki eller irriterad tarm, rekommenderar vi att vända sig till en legaliserad näringsterapeut.

Näringsrådgivningen ges av motionsfysiolog Inga Malinen, som har som långt biämne studerat näringslära i Östra Finlands Universitet. Inga arbetar i Liiku r.y. som livsstilsrådgivare med personer som rör sig för lite samt med överviktiga och hon har jobbat som idrottarnas näringscoach i Åbonejdens Idrottsakademi.

Priser:
Ett besök (60 min) studerande 70 euro / personal 90 euro
Näringsrådgivningens precision, där det gås igenom ett enskilt problem eller en enskild fråga i anslutning till näringen.

Tre besök (3 x 60 min) studerande 180 euro / personal 220 euro
Ett längre arbete t.ex. med frågor kring viktkontroll, ökning av muskelmassan eller någon annan fråga som kräver uppföljning.

Analys av matdagboken 180 euro
Analysen av matdagboken består av kartläggning av kundens behov och målsättning per telefon, analys av matdagboken under fyra dagars tid samt individuella direktiv för att stöda en måltidsrytm och diet som är i enlighet med målsättningen. Kunden får per email skriftligen noggrann info om dietens totala energimängd samt om andelen protein, kolhydrater och fett samt om dessas fördelning i dieten. Förutom det fås vetskap om vitaminernas och mineralernas samt spårelementens mängd i förhållandet till rådande näringsrekommendationer. Analysen görs per telefon och email, inga besök ingår.

Tjänsten är avsedd enbart för studerande och personal vid Åbo högskolor, som har motionsavgiften betald. Träffarna är avsedda enbart för den betalande kunden, de kan inte vidare överföras. Näringsrådgivaren fakturerar kunderna för tjänsterna, CampusSport förmedlar inga avgifter. Besöken bör inhiberas senast två dygn innan de är avsedda att hållas. För icke-inhiberade eller försent avbokade tider debiteras fullt pris. Tiderna bokas i CampusSports bokningssystem.

Även möjlighet till distansrådgivning via Zoom. Rådgivningen ansikte mot ansikte sker i Sport Sirkka (Sirkkalagatan 13) eller på annan avtalad plats. Tilläggsinformation on tjänsten: inga.malinen@gmail.com, 0400-791464.