Övriga tjänster

På denna sida hittar du information om följande tjänster:
Personal trainer -tjänster
Lånande av motionsredskap
Massage

Personal trainer -tjänster

De som betalat CampusSports motionsavgift kan köpa personal trainer-tjänster till ett förmånligt pris. Personal trainer-tjänsterna finns att tillgå som individuella träffar, i par eller i smågrupper (3-6 personer). En träff tar ca 45-60 minuter. CampusSports personal trainers är Jarkko Mäkinen, Ville Suominen, Jani Rantala, Anni Toivanen, Anna Lilja och Hanna Pihlajamaa. För att boka ett besök, kontakta trainers direkt. Bekanta dig med våra personal trainers och hitta deras kontaktuppgifter här.

Priser:
1 besök för en person: 30/40 € (student/personal)
1 besök för två personer: 50 €
1 besök för grupp (3-6 personer): 80 €

Regler för användning av Personal trainer-tjänster inom CampusSport:
Tjänsterna är ämnade endast för Åbos högskolors studerande och personal.
Kunderna skall ha motionsavgiften till CampusSport betald.
En träff räcker cirka 45-60 minuter enligt kundens behov.
Träffarna är till för endast betalande kunder och kan inte överlåtas till någon annan.
Annullering av avtalad träff bör ske minst två(2) dygn före den avtalade tiden.
Mer specificerad information fås direkt från personal trainers eller av CampusSports personal.

Lånande av motionsredskap

De som har betalat CampusSports motionsavgift kan låna olika motionsredskap. Lånetiden är högst tre dygn. Om du vill låna redskap ska du kontakta info(a)campussport.fi. Här hittar du listan på alla motionsredskap som kan lånas.

Massage

CampusSports medlemmar har möjlighet att köpa massagetjänster till rabatterade priser av Saku Hirmasto, Teemu Jääskeläinen och Juulia Niemi som är utbildade massörer och idrottsmassörer. Massagetiderna bokas i CampusSports bokningssystem och betalas på plats kontant eller MobilePay. Eventuella inhiberingar bör göras minst 24 timmar innan den bokade tiden. För outnyttjad tid uppbärs fullt pris. Massagen utförs i Sport Sirkka (Sirkkalagatan 13, Åbo). Tilläggsinformation vid behov: 050 469 3960 / Saku Hirmasto, 045 861 6999 / Teemu Jääskeläinen och 044 566 5217 / Juulia Niemi.

Priser:
30 min: 20€
45 min: 25€
60 min: 35€
90 min: 45€