Hoppa till innehåll

Ändringar i praxisen för badmintonturerna

Vi har gjort på basen av kundfeedbacken ändringar i praxisen för badmintonturerna.

Nu erbjuder vi också turerna där bokningen är personlig d.v.s. varje spelare bör själv boka sin egen plats. Pickleballturens namn ändrar till ”Pickleballplan” men man fortfarande bokar hela planen i bruk.

CampusSports badmintonturer:

Badmintonplan

Speltur för badminton. Ingen instruktör. På en plan kan 2-4 spelare spela och spelplanen ska bokas i förväg.  Alla spelares namn (för- och efternamn) bör anmälas i samband med bokningen. Alla spelare skall ha motionsavgiften betald. Endast den person, som gjort bokningen bekräftar bokningen på displayen, de övriga spelarna bekräftar inte. Racketar och fjäderbollar finns i motionsutrymmet. Spelarna ansvarar själva för uppsättningen av nätet i början av turen och för borttagandet i slutet av turen. Man kan inte gå in i motionssalen innan den egna turen börjar.

Badminton

Speltur för badminton där bokningen är personlig d.v.s. varje spelare bör själv boka sin egen plats och bekräfta bokningen på dispalyen innan turens början. Ingen instruktör. Beroende på deltagarantalet spelas antingen singel- eller dubbelspel. På Educariums tur finns tre planer och på Normaalikoulus tur fem planer. I motionsutrymmena finns racketer och bollar. Spelarna ansvarar själva för uppsättningen av nätet i början av turen och för borttagandet i slutet av turen. Man kan inte gå in i motionssalen innan den egna turen börjar.