Hoppa till innehåll

Svar till vårens feedback

Vi genomförde på hösten en feedbacksförfrågan, som vi fick ungefär 100 svar på. Tack till alla, som svarat! De svarande gav vitsordet 4,28 för CampusSports tjänster (skalan 1–5).

Vi har redan gjort vissa åtgärder på basen av den givna feedbacken. Vi strävar till att beakta vidare utvecklingsförslag under det kommande läsåret. I likhet med tidigare förfrågningar vill vi offentligt besvara endel av feedbacken. Du kan läsa svaren på finska här eller på engelska här.

CS 14.6.2023