Hoppa till innehåll

Svara på förfrågan om motionstjänster

Svara på förfrågan om motionstjänster! Avsikten med förfrågan om motionstjänster är att kartlägga synen hos högskolestuderandena och högskolepersonalen på utövandet av motion överlag samt på de högskolemotionstjänster som CampusSport erbjuder. Frågorna 1-10 behandlar utövandet av motion på ett allmänt plan, frågorna 11-23 CampusSports tjänster och frågorna 24-25 sporrandet till vardagsaktivitet i högskolorna. Besvarandet av förfrågningen sker anonymt. Om du vill kan du besvara endast på en del av frågorna.

Bland de svarande som har uppgett sina kontaktuppgifter utlottas tre CampusSports sommarmedlemskap, ett personal trainer besök och en 60 minuters massagetid. Direktiven för deltagandet i utlottningen hittas i slutet av förfrågan.

Man kan besvara förfrågan fram till 6.4.2022 här: https://link.webropol.com/s/liikuntapalvelukysely2022 (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

CS 14.3.2022