Hoppa till innehåll

Bli CampusSports motionstutor

Ansökan till tutor 2023-2024 arrangeras 6.3-26.3.2023. Sök dig med genom att skicka ansökan till adress info@www.campussport.fi. Berätta fritt om dig själv (vad du studerar och dina hobbyn, vilken din relation är till motion, varför du skulle vilja bli motionstutor).

Motionstutorerna är en del av CampusSports ”låga tröskel” verksamhet, vars syfte är att göra motionerandet möjligats lättåtkomligt. Tutorerna har en viktig roll i att hitta potentiella motionärer: dem, som inte motionerar eller som inte vill bekanta sig med motionsmöjlighter ensam. Uppdraget är belönande eftersom tutorn kan måhända hjälpa någon att finna motionens glädje.

En tutor är en kamratstödsperson – en vanlig motionär, som stöder och sporrar andra vanliga motionärer. Tutorn behöver inte vara expert på idrott eller översugen på idrott, det räcker att motionen intresserar.

Tutorn sporrar folket inom Åbo högskolorna att motionera d.v.s.:
– Uppmuntrar nya studerande till utövare av CampusSport: önskar
dem välkomna och handleder dem, som ”prövar på” i motionsutrymmena samt förevisar CampusSport vid evenemang
– Fungerar som motionskamrat
– Leda varje vecka tutorernas egna Just for fun-motionstur
– Arrangerar pröva på tillfällen i olika grenar, evenemang samt exkursioner
– Fungerar som CampusSports budbärare i den egna högskolan
– Hjälper till på kurser och tävlingar

Dessutom gör en bland tutorerna intresserad, samlad grupp presentationer om motionsturerna på CampusSports Instagram-konto. Berätta redan i din ansökan om du är intresserad av att göra presentationer. Ifall ditt IG-konto är offentligt, berätta namnet på ditt kontot. Ifall ditt konto inte är offentligt, skicka skärmbilder på några storyn, som du gjort.

Verksamheten baserar sig på frivillighet och det betalas ingen penningersättning. Tutorerna får gratis motionsrättighet samt möjlighet att gratis delta i kurser med separat avgift samt i CampusSports tävlingar. Dessutom erbjuder tutorverksamheten ett utomordentligt tillfälle att få mera erfarenhet av t.ex. att arrangera tillställningar och i att uppträda. Och det viktigaste: under perioden träffar du storartade typer och får fina erfarenheter!

Tutorernas verksamhetsperiod är läsåret. Den mest bråda tiden är från slutet av augusti till början av oktober, således är det viktigt att du kan binda dig till verksamheten under den ifrågavarande tidpunkten. Under året bör man delta i en fem timmar lång tutorskolning samt verka som tutor i 40 timmar. Skolningens första del arrangeras on 19.4 kl. 16.30-19.

CS 6.3.2023