Hoppa till innehåll

Bokningsförfarande

CampusSports gratis pröva på veckor är förbi, d.v.s. ifall du vill fortsätta att nyttja motionstjänsterna, minns att betala CampusSports motionsavgift i nätbutiken. Det innebär också att vi beträffande timbokningarna övergår till normal dagsordning. Vi har ett platsbokningssystem i bruk till våra motionsturer och -timmar, men det är möjligt att delta även utan förhandsbokning. CampusSport bokningar görs via ”boka plats” på våra webbsidor. Till inget av våra gym har vi längre tidsbokningar i bruk.

Instruktioner för bokningarna:
– Man kan boka en plats i CampusSports elektroniska system till varje CampusSports veckopass 7 dygn före passet börjar. En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Varje användare kan samtidigt ha fyra bokningar och fem köplatser. Förhandsbokningen är inte i bruk på följande turer: morgontimmarna, Sport Sirkkas fri tur, Just for fun turen.
– Vid förhinder ska man avboka sin bokning via det elektroniska systemet. Bokningen är inte möjlig att inhibera per email eller telefon. Avbokningen bör göras senast 2 timmar innan turens början. Efter det här är det inte möjligt att avboka bokningen. För de, som fått plats från kön gäller samma avbokningslimit. Om du har bestämt dig för annat för dagen och inte längre kan delta och inte kan följa med om du möjligen får en plats, så skall du inhibera din köplats.
– Platsbokningen ska bekräftas på motionsutrymmets display senast 10 minuter före passet börjar. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen. Om bokningen inte bekräftas, lediggörs platsen för andra användare.
– Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor. Anmärkningarna på bokningar som blivit oanvända stryks från kundens uppgifter efter att höst- och vårperioden har avslutats.
– På alla veckotimmar kan man också delta utan förhandsbokning (med undantag av kurserna med separata avgifter). På badminton-, pickleball- och padeltuerna kan planerna/platserna bokas på förhand. Av platserna till motionsturer kan 70 procent bokas i förväg via det elektroniska bokningssystemet och resten av platserna delas ut i ankomstordning. Samtliga deltagare bör bekräfta sin plats till turen på displayen vid motionsutrymmet.

CS 19.9.2022