Bokningsförfarande

Gratis pröva på veckorna är nu förbi, vilket innebär att vi beträffande timbokningarna övergår till normal dagsordning. De, som tidigare använt tjänsterna bör notera att tidsfristen för avbokning har förkortats till två timmar, vilket innebär att man även kan få en köplats ännu två timmar innan turen/timmen börjar.

Instruktioner för bokningarna:
– Av motionsturernas platser kan 70 % bokas på förhand och resten av platserna delas ut i den ordning man anländer. Till badminton och padelturerna kan alla planer / platser bokas i förväg. Om man anmäler sig på köplats så gäller köplatsen enbart till de platser, som på förhand kan bokas.
– Till veckotimmarna och veckoturerna kan man boka plats 7 dygn i förväg.
– En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar.
– Inga förhandsbokningar till följande timmar: morgontimmarna, Sport Sirkkas fria tur, Just for fun, Outdoor Workout, Trappträning.
– Man bör bekräfta sin bokning vid motionsplatsernas display 10 minuter innan timmen börjar. Om timbokningen inte bekräftas så blir platser lediga för andra användare.
– Efter två ickeinhiberade eller ickebekräftade bokningar följer automatiskt ett två veckors bokningsförbud. Ickeinhiberade bokningar nollställs i slutet av höst- respektive vårperioden. Obs! Du beöver en tag för att bekräfta din bokning, således måste tagen vara aktiverad innan du första gången deltar i timmen/turen.
– Vid förhinder bör bokningen annuleras via det elektroniska systemet senast 2 timmar innan timmen börjar. Samma regel gäller dem, som fått sin ordinarie plats från kön. Om du har gjort andra planer för dagen och du inte mera kan delta i timmen och inte har möjlighet att följa med om du kan få en plats från kön så annulera din köplats.
– Varje användare kan samtidigt ha fyra (4) bokningar och fem (5) köplatser.

Undantag i Aurums och Educariums gymmbokningar (EDIT 3.11.2021):
– I Educariums och Aurums gym är tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna i kraft. I Educariums gym kan högst 10 personer träna samtidigt och i Aurums gym 25 personer. Träningstur kan bokas via CampusSport elektroniska tidsbokningssystem. Ifall Educariums och Aurums gym inte på förhand är fullbokade, kan de turer som blivit lediga lösas in ännu efter att turen börjat, på motionsutrymmets display. Obs! Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden. De eventuella lediga platserna ses enbart på displayen, inte alltså genom att räkna personantalet i gymutrymmet. Man måste avlägsna sig från gymturen då den bokade tiden är slut. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.

CS 22.9.2021