Börja motionera

Håller du först på att börja motionera eller håller du på att återgå till motionen efter en lång paus? På denna sida hittar du vinkar för att komma igång. Direktiv för betalning av motionsavgiften hittar du på Info-sidan.

Motionsrådgivning

Vi erbjuder gratis personlig motionsrådgivning åt samtliga studerande och all personal inom Åbo-högskolorna. Servicen är avsedd för personer, som behöver särskilt stöd för att börja motionera eller för att upprätthålla motionen som en del av vardagen. Du kan höra dig för om motionsrådgivningsträff per email info@campussport.fi.

Ledda timmar

CampusSports ledda timmar är graderade enligt en kravnivå 1-3. I samband med varje timmes timbeskrivning vid level-märket hittar du varje timmes kravnivå. Du kan bekanta dig med motionstidtabellen här.

Dessutom arrangerar CampusSport i många olika grenar nybörjar-/teknikkurser med separata avgifter samt Liikkeelle!-kursen som är riktad åt nybörjarmotionärer. Närmare uppgifter hittas under Kurser-mellanbladet i motionsschemat.

Gymrådgivning

CampusSport erbjuder på alla sina gym gymrådgivning en gång i veckan mellan 9.1-29.4.2023. Rådgivningen ingår i motionsavgiften. Nyttjandet av tjänsten kräver inte tidsbokning utan du kan alltid under rådgivningen begära hjälp av instruktören på plats. Du kan t.ex. fråga om användningen av redskapen och rörelsernas teknik vid utförandet. Du känner igen instruktören från den röda CampusSport-skjortan. Ifall du vill ha mera individuell instruktion eller ett helt konditionsprogram kan du via oss köpa personal trainer-tjänster till CampusSports avtalspriser.

Motionstutorerna

CampusSports motionstutorer är motionärer, som på frivillig basis uppmuntrar högskolefolket att motionera mera. Tutorerna arrangerar evenemang och fungerar som motionskamrater i sporrande syfte. Du kan begära en motionstutor att delta i en timme med dig eller att förevisa ett gym. Närmare information hittar du på Tutorer-sidan.