Delta i cyklingens Kilometertävling

Cyklingens kilometertävling är en lekbetonad tävling för företag, arbetsgemenskaper, avdelningar, föreningar, klubbar eller för vilket lag som helst, där deltagarna antecknar sina cyklade kilometrar och ökar det egna lagets kilometer- och minutsaldo. Kilometertävlingen arrangeras av Pyöräilykuntien verkosto ry och av kampanjen ”Suomi pyöräilee”.

År 2020 hålls kilometertävlingen under tiden 1.5.-22.9.2020 och CampusSport har grundat ett eget lag till tävlingen. Kom med och samla ihop kilometrar till den gemensamma potten! Vem som helst, som studerar eller arbetar vid en högskola i Åbo kan ansluta sig till CampusSports lag.

Vi utlottar bland alla som anslutit sig till CampusSports lag och bland de cyklister som samlat kilometrar en gratis användarrätt till CampusSports tjänster hösten 2020. Dessutom utlottar tävlingens arrangörer priser bland alla deltagare och efter avslutad tävling belönas de bästa lagen.

Du kan anmäla dig med till tävlingen på adress www.kilometrikisa.fi. Till CampusSports lag kan du ansluta dig med deltagarkoden campussport2020.

Tyvärr är kilometertävlingens webbsidor publicerade endast på finska. Ifall du vill delta i tävlingen och behöver hjälp med översättning, tag kontakt med oss per email info@campussport.fi.

CS 30.4.2020