Info

Vi arrangerar under läsåret turneringar och tävlingsserier i många olika grenar. Man kan delta i tävlingarna även fastän man inte är medlem av CampusSport. Det räcker med att man är studerande eller personal vid en Åbo-högskola. Vem som helst kan samla ihop ett lag t.ex. från den egna kamratskapskretsen eller studerandeorganisationen och komma med och tävla. I turneringarna finns det, beroende på grenen, motions- och tävlingsserie. Ladda ner tävlingstidtabellen för läsåret 2022-2023 (pdf-dokument) här. De enskilda tävlingarnas uppgifter och deltagaravgifter hittar du på Sports-sidan.

I varje tävling och turnering finns en skild deltagaravgift. I lagtävlingarna är avgiften en lagavgift och i de individuella grenarna en personlig avgift. I lagsporterna är det kontaktmannen som anmäler hela laget, de tävlande behöver inte skilt anmäla sig. Betalning sker efter att det blivit bekräftat att turneringen blir av. Du kan anmäla dig till önskad tävling på sidan Anmälan. I lagsporterna får spelarna representera endast ett lag.

Våra tävlingar är en del av CampusSport Cupen, som är en tävlingsserie bestående av flera olika grenar, som sträcker sig över hela perioden. Lagen, som deltar i Cupen samlar poäng enligt placeringen i de olika turneringarna. Man måste inte delta i Cupen, man kan bra delta också i en enskild turnering.

CampusSport har ett eget lag vid namn CampitusSport, som består av CampusSports personal samt av studerande och personal vid Åbo-högskolorna. Ifall du önskar med och tävla, men du inte har ett eget lag, är du välkommen att spela i detta lag. Du kan delta enbart i de grenar, som intresserar dig. Det är gratis att spela i laget. Ifall du vill med i laget, tag kontakt med Petri Kuokkanen, petri.kuokkanen@campussport.fi.

Spelarna samt domarna i CampusSports tävlingsverksamhet är inte försäkrade.