Info

Vi arrangerar under läsåret turneringar och tävlingsserier i många olika grenar. Man kan delta i tävlingarna även fastän man inte är medlem av CampusSport. I turneringarna finns det, beroende på grenen, motions- och tävlingsserie. De enskilda tävlingarnas uppgifter och deltagaravgifter hittar du på Sports-sidan.

I varje tävling och turnering finns en skild deltagaravgift. I lagtävlingarna är avgiften en lagavgift och i de individuella grenarna en personlig avgift. Betalningen sker efter att det blivit bekräftat att turneringen blir av.

Våra tävlingar är en del av CampusSport Cupen, som är en tävlingsserie bestående av flera olika grenar, som sträcker sig över hela perioden. Lagen, som deltar i Cupen samlar poäng enligt placeringen i de olika turneringarna. Man måste inte delta i Cupen, man kan bra delta också i en enskild turnering.

Spelarna samt domarna i CampusSports tävlingsverksamhet är inte försäkrade.