Hoppa till innehåll

Uppgifter om bokning av motionsturer

Vi har ett platsbokningssystem i bruk till våra motionsturer, men det är möjligt att delta även utan förhandsbokning. CampusSport bokningar görs via ”boka plats” på våra webbsidor. Till inget av våra gym har vi tidsbokningar i bruk.

Instruktioner för bokningarna:

– Man kan boka en plats i CampusSports elektroniska system till varje CampusSports veckopass 7 dygn före passet börjar. En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan passet börjar. Varje användare kan samtidigt ha fyra bokningar och fem köplatser. Förhandsbokningen är inte i bruk på Sport Sirkkas fri tur och Just for fun turen.

– Vid förhinder ska man avboka sin bokning via det elektroniska systemet. Bokningen är inte möjlig att inhibera per email eller telefon. Avbokningen bör göras senast 2 timmar innan turens början. Efter det här är det inte möjligt att avboka bokningen. För de, som fått plats från kön gäller samma avbokningslimit. Om du har bestämt dig för annat för dagen och inte längre kan delta och inte kan följa med om du möjligen får en plats, så skall du inhibera din köplats.

– Platsbokningen ska bekräftas på motionsutrymmets display senast 10 minuter före passet börjar. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen. Om bokningen inte bekräftas, lediggörs platsen för andra användare.

– Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor. Anmärkningarna på bokningar som blivit oanvända stryks från kundens uppgifter efter att höst- och vårperioden har avslutats.

– Man kan delta i turerna i motionsschemat även utan förhandsbokning. Av motionsturernas platser kan 70 % bokas på förhand och resten av platserna delas ut i den ordning som man anländer. Alla deltagare bör bekräfta sin plats till turen på motionsplatsens display. Praxisen för badminton-, pickleball- och padelturerna avviker från det ovannämnda. Bokningspraxisen för dessa turer finns beskrivna i respektive turs timbeskrivning.

Direktiven för bokningar av motionsturer hittas på våra webbsidor som en del av användingsreglerna.