Hoppa till innehåll

Badmintonturerna kör igång 20.1.2022

CampusSports badmintonturer kör igång torsdagen den 20.1.2022 i Educarium. Turerna kan nu bokas i CampusSports elektroniska tidsbokningssystem. På turerna kan man delta enbart med tidsbokning. På en plan kan två spelare spela. Båda spelarnas namn (för- och efternamn) bör anmälas i samband med bokningen och båda spelarna bör ha motionsavgiften betald. Turen bör bekräftas på motionsutrymmets display senast 10 minuter innan turen börjar. Endast den person, som gjort bokningen bekräftar bokningen, den andra spelaren bekräftar inte. Observera att du behöver motionstag för att kunna använda displayen.

Samtliga användare kan samtidigt ha fyra bokningar och fem köplatser. En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan turen börjar. Avbokningar av turen bör göras senast två timmar innan turen börjar. För dem, som fått plats från kön gäller samma tidsgräns för avbokningen d.v.s. minns att avboka din köplats i tid om du har gjort andra planer för dagen och du inte kan kontrollera om du möjligen får en plats.

Racketar och fjäderbollar finns i motionsutrymmet. Spelarna ansvarar själva för uppsättningen av nätet i början av turen och för borttagandet i slutet av turen. Alla redskap måste rengöras efter användningen. I utrymmena finns rengöringsredskap. I omklädningsrummen, korridorerna och i de övriga allmänna utrymmena bör mask användas. Masken får tas bort endast under motionsprestationen. Dessutom måste man iaktta handhygien och upprätthålla trygghetsavstånd till andra människor när man rör sig i våra utrymmen.

CS 19.1.2022