Hoppa till innehåll

Viktig information om vårperioden

I det här meddelandet har sammanställts uppgifter om CampusSports vårperiod till den del som vi för närvarande (12.1.2022) känner till. Eventuella begränsningar och myndighetsdirektiv kan medföra ändringar på kort varsel. Ändringar uppdateras i denna nyhet. I alla CampusSports utrymmen bör man följa en praxis, som möjliggör en trygg träning för alla. Praxisen hittas på denna nyhet.

EDIT 21.1.2022: Information om badmintonturerna, kurserna och tävlingarna.

Betalning av motionsavgiften
Vårens verksamhet har kommit till försäljning i vår nätbutik. Vårens motionsavgift är för studerande 48 euro och för personalen 61 euro. För vårens motionsavgift kan alla tjänster användas till 30.4.2022. Den på hösten i experimentsyfte i försäljning varande 30 dagars medlemskapet fortsätter och är tillgängligt även på våren (studerande 20 euro, personalen 25 euro).
Vid betalning av motionsavgiften bör man notera, att ifall motionsutrymmena måste hållas stängda eller stängas på nytt senare på våren, kan organiserandet av verksamheten och dess innehåll variera. CampusSport är inte skyldig att returnera betalningar.

Kundbetjäningstiderna
CampusSports kundbetjäningspunkt betjänar tillsvidare i Educarium må kl. 14-17, on kl. 15-18 och fr kl. 15-18. Kundbetjäningen öppnar on 12.1. Ifall du är ny kund, minns att gå och aktivera din passertag till kundbetjäningen så att du kan komma in till gymmen. Direktiv för inlösningen av motionsanvändarrätten och tagen hittas på Info-sidan.

Gymmen
CampusSports gym har öppnats för användning f.o.m. 10.1.2022. På gymmen tillämpas samma personbegränsningar och hälsotrygghetsdirektiv, som var i kraft då salarna senast var öppna i december. På gymmen kan maximalt 10 personer samtidigt träna. Undantag är Aurums gym dit samtidigt kan tas 20 personer. Till Educariums och Aurums gym har vi tidsbokningar i bruk. På de övriga gymmen (Formis och Roddis) har vi ingen tidsbokning. Ifall en användare anländer och max. antalet är fullt, bör hen vänta tills någon avlägsnar sig innan hen själv kan gå in i gymmet. Råggatans gym har permanent utgått från CampusSports bruk.

Ledd motion
Vårens ledda motionstimmar kör igång som online-timmar f.o.m. må 17.1. Online-timmarna fortsätter så länge till det igen är möjligt att arrangera timmarna i motionsutrymmena. Schemat för online-timmarna hittas på sidan Veckoschema genom att välja stället ”online-schema”.

Online-timmarna förverkligas via Zoom. Deltagandet förutsätter förhandsanmälan i CampusSports elektroniska tidsbokningssystem. Anmälan och deltagandet är möjligt endast för dem, som betalat motionsavgiften. Anmälan bör göras senast 30 minuter innan timmens början. Zoom-länken skickas till de anmälda per email senast 15 minuter innan timmens början. Framledes är bokningar av timmar möjligt 7 dygn innan timmen.

Bollspel
Badmintonturerna är igång i Educarium. Turerna kan bokas i CampusSports elektroniska tidsbokningssystem. På turerna kan man delta enbart med tidsbokning. På en plan kan två spelare spela. Det arrangeras tillsvidare inga övriga bollspelsturer inomhus.

Fotbollsturen på den uppvärmda konstgräsplanen (Kuppis 1) torsdagar kl. 15-16 kör planenligt igång to 13.1.

Kurserna med separat avgift, tävlingarna, evenemangen samt de regelbundna turerna
Vårens kurser börjar inte enligt den ursprungliga tidtabellen vecka 5. Vi arrangerar möjligen endel kurser senare under vårperioden.

P.g.a. coronabegränsningarna arrangeras inga tävlingar i januari. De tävlingar, som var planerade till januari (badminton, dodgeball, ishockey, basketboll och pool) strävas att arrangeras senare under vårperioden.

De regelbundna badmintonturer är igång. Det arrangeras tillsvidare inga övriga regelbundna turer.

De individuella tjänsterna
De individuella tjänsterna (massagen, näringsrådgivningen, PT-tjänsterna) är tillgängliga normalt.

CS 12.1.2022