Hoppa till innehåll

Specialarrangemang i motionsutrymmena våren 2022

I motionsutrymmena tillämpas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning.

Allmän hygienpraxis
– Till motionsutrymmena får man komma enbart om man är helt frisk.
– Alla användare bör sköta om god handhygien. I samtliga utrymmen finns handtvättningsposter, förutom det handdesiflaskor.
– I omklädningsrummen, korridorerna och i övriga allmänna utrymmen bör man använda ansiktsmask. Ifall det är möjligt skall mask användas också under motionsprestationen.
– I motionsutrymmena finns info-skyltar, som påminner om trygghetsavståndena samt om hand- och hostningshygienen.
– Städningen har effektiverats och förutom den normala städningen gör personalen regelbundna rundor för att desinfiera beröringsytorna.
– I enlighet med normal praxis skall alla rengöra de redskap, som använts genast efter träningen med hjälp av sprayburk och pappershanddukar. Mängden rengöringsmedel påökas i motionsutrymmena. Direktiven gäller även de redskap, som använts under gruppmotionstimmarna och bollspelsturerna.

Gruppmotionstimmarna och bollspel
– Storleken på gruppmotionstimmarna har minskats. De tillfälliga deltagarmaxtalen för de olika utrymmena är följande:
• Educariums motionssal: 48 personer
• Educariums gymnastiksal: 20 personer
• Sport Sirkka: 20 personer, Bike-timmar 25 personer
• Iskeri: 32 personer
• Inga ändringar har gjorts i bollspelsturerna.
– Ledandet av timmarna utförs genom att beakta situationen och genom att undvika onödigt byte av plats och redskap. Strävas att minimera närkontakt.
– Vid gruppmotionstimmarna rekommenderas användning av egen matta/underlag.
– Vi rekommenderar användning av bomullshandskar inne i boxningshandskarna på motionsboxningstimmarna. Handskar kan enligt eget övervägande användas även på övriga timmar.
– På bollspelstimmarna kan inte spelvästar användas, så användarna uppmanas ta med både en mörk och ljus skjorta för att underlätta uppdelandet i lag.
– CampusSports arbetstagare kan komma på jobb enbart helt friska, således måste användarna vara beredda på det att till timmarna och beträffande instruktörerna kan det bli ändringar på kort varsel.

Gymmen
– I Educariums och Aurums gym är tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna i kraft. I Educariums gym kan högst 10 personer träna samtidigt och i Aurums gym 25 personer. Träningstur kan bokas via CampusSport elektroniska tidsbokningssystem. Ifall Educariums och Aurums gym inte på förhand är fullbokade, kan de turer som blivit lediga lösas in ännu efter att turen börjat, på motionsutrymmets display. Obs! Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden. De eventuella lediga platserna ses enbart på displayen, inte alltså genom att räkna personantalet i gymutrymmet. Man måste avlägsna sig från gymturen då den bokade tiden är slut. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.
– I Formis och Roddis gymmen har vi ingen tidsbokning. Personantalsbegränsningarna upphör i Formis och Roddis gym f.o.m. 7.3.2022 . I dessa gym är inga displayer i bruk, utan endast dörrläsare. Samtliga gymbesökare bör visa sin tag mot läsaren oberoende av om du går in samtidigt med en annan person.

Agerandet i motionsutrymmena
– Trygghetsavstånden bör beaktas också vid köandet till timmarna och i omklädningsrummena. I omklädningsrummen bör man vistas möjligast kort tid och användarna rekommenderas att byta utrustningen hemma, i mån av möjlighet.
– Displayen, som registrerar stämplandet till timmarna kräver inte hudkontakt utan man kan stämpla sig in även med tagens kant eller med något annat hårt föremål.
– Gruppmotionstimmarna börjar i regel vid jämnt klockslag. Ifall du har något annat ärende vid kundbetjäningsdisken lönar det sig att anlända en tid då en timme inte just skall börja.

Bokningspraxis
– Såväl de ledda timmarna, bollspelsturerna som gymbokningar sker i CampusSports tidsbokningssystem. Tidsbokningen sker i CampusSports tidsbokningssystem. Tidsbokningen hittas på CampusSports webb via ”boka timme” knappen och man loggar in sig dit med högskolans Haka-kod. Det är möjligt att göra bokningar först efter att man betalat motionsavgiften.
– En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Vid förhinder bör bokningen inhiberas via det elektroniska systemet senast 2 timmar innan timmens eller turens början. Bokningen är inte möjlig att inhibera efter det här ens per email eller telefon.
– Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor. De bokningar som inte har inhiberats nollställs vid höst- och vårperiodens slut.
– Bokningsdirektiven i sin helhet hittas i våra användningsregler.

Vårens verksamhetsmiljö kommer att vara exceptionell och ändringar i direktiv och utbud kan vi bli tvungna att göra med väldigt kort varsel och sannolikt kommer agerandet i motionsutrymmena inte att vara lika behändigt som tidigare. Därför önskar vi att alla, som nyttjar CampusSports tjänster skall ställa in sig till hösten med en tålmodig och samarbetsvillig attityd, så att vi kan hålla motionstjänsterna öppna möjligast omfattande utan att pruta på användarnas trygghet.

CS 12.1.2022