Specialarrangemang i motionsutrymmena våren 2022

I motionsutrymmena tillämpas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning.

Allmän hygienpraxis
– Till motionsutrymmena får man komma enbart om man är helt frisk.
– Alla användare bör sköta om god handhygien. I samtliga utrymmen finns handtvättningsposter, förutom det handdesiflaskor.
– I omklädningsrummen, korridorerna och i övriga allmänna utrymmen bör man använda ansiktsmask. Ifall det är möjligt skall mask användas också under motionsprestationen. Vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun-nässkydd.
– I motionsutrymmena finns info-skyltar, som påminner om trygghetsavståndena samt om hand- och hostningshygienen.
– Städningen har effektiverats och förutom den normala städningen gör personalen regelbundna rundor för att desinfiera beröringsytorna.
– I enlighet med normal praxis skall alla rengöra de redskap, som använts genast efter träningen med hjälp av sprayburk och pappershanddukar. Mängden rengöringsmedel påökas i motionsutrymmena.

Gymmen
– I Educariums och Aurums gym är tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna i kraft. I Educariums gym kan högst 10 personer träna samtidigt och i Aurums gym 20 personer. Träningstur kan bokas via CampusSport elektroniska tidsbokningssystem. Ifall Educariums och Aurums gym inte på förhand är fullbokade, kan de turer som blivit lediga lösas in ännu efter att turen börjat, på motionsutrymmets display. Obs! Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden. De eventuella lediga platserna ses enbart på displayen, inte alltså genom att räkna personantalet i gymutrymmet. Man måste avlägsna sig från gymturen då den bokade tiden är slut. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.
– I Formis och Roddis gymmen har vi ingen tidsbokning. På gymmen kan maximalt 10 personer samtidigt träna. Ifall en användare anländer och max. antalet är fullt, bör hen vänta tills någon avlägsnar sig innan hen själv kan gå in i gymmet. I dessa gym är inga displayer i bruk, utan endast dörrläsare. Samtliga gymbesökare bör visa sin tag mot läsaren oberoende av om du går in samtidigt med en annan person.

Agerandet i motionsutrymmena
– Trygghetsavstånden bör beaktas också i omklädningsrummena. I omklädningsrummen bör man vistas möjligast kort tid och användarna rekommenderas att byta utrustningen hemma, i mån av möjlighet.
– Displayen, som registrerar stämplandet till timmarna kräver inte hudkontakt utan man kan stämpla sig in även med tagens kant eller med något annat hårt föremål.

Bokningspraxis
– Gymbokningar sker i CampusSports tidsbokningssystem. Tidsbokningen sker i CampusSports tidsbokningssystem. Tidsbokningen hittas på CampusSports webb via ”boka timme” knappen och man loggar in sig dit med högskolans Haka-kod.
– En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Vid förhinder bör bokningen inhiberas via det elektroniska systemet senast 2 timmar innan timmens eller turens början. Det är möjligt att göra bokningar först efter att man betalat motionsavgiften.
– Av två oavbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt bokningsförbud på två veckor.
– Bokningsdirektiven i sin helhet hittas i våra användningsregler.

Vårens verksamhetsmiljö kommer att vara exceptionell och ändringar i direktiv och utbud kan vi bli tvungna att göra med väldigt kort varsel och sannolikt kommer agerandet i motionsutrymmena inte att vara lika behändigt som tidigare. Därför önskar vi att alla, som nyttjar CampusSports tjänster skall ställa in sig till hösten med en tålmodig och samarbetsvillig attityd, så att vi kan hålla motionstjänsterna öppna möjligast omfattande utan att pruta på användarnas trygghet.

CS 12.1.2022