Hoppa till innehåll

Anmälan till online-timmarna

Vårens ledda motionstimmar kör igång som online-timmar f.o.m. må 17.1. Online-timmarna fortsätter så länge till det igen är möjligt att arrangera timmarna i motionsutrymmena. Schemat för online-timmarna hittas på sidan Veckoschema genom att välja stället ”online-schema”.

Online-timmarna förverkligas via Zoom. Deltagandet förutsätter förhandsanmälan i CampusSports elektroniska tidsbokningssystem. Anmälan och deltagandet är möjligt endast för dem, som betalat motionsavgiften. Anmälan bör göras senast 30 minuter innan timmens början. Zoom-länken skickas till de anmälda per email senast 15 minuter innan timmens början.

Anmälan till Online-timmarna är nu öppen. Online-timmarna hittas från tidsbokningssystemet genom att välja stället Sport Sirkka. Samma praxis är i bruk som under normala förhållanden d.v.s. varje användare kan samtidigt ha fyra (4) bokningar och fem (5) köplatser. Platsen kan bokas tidigast 7 dygn innan timmen.

Ifall du blivit färdig och din Haka-kod tagits ur bruk, men du har betalat motionsavgiften för läsåret 21-22 eller våren 2022 kan du undantagsvis anmäla dig till timmarna per email genom att skicka meddelande till adressen info@www.campussport.fi. Anmäl i meddelandet hela ditt namn och din gamla högskolas mailadress, så att motionsavgiftens betalning kan säkras. Meddela på en gång alla önskade bokningar för de närmaste sju dagarna. Bokningarna behandlas vardagar kl. 9-13.

CS 13.1.2022