Hoppa till innehåll

Bli CampusSports motionstutor för läsåret 2024-2025

Ansökan till CampusSports motionstutor för läsåret 2024-2025 arrangeras 8.4-28.4.2024. Sök dig med: https://forms.gle/iQV4MwkjjbG7YQ1M7 (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

Vad är en motionstutor?

Motionstutorerna är en del av CampusSports ”låga tröskel” verksamhet, vars syfte är att göra motionerandet möjligats lättåtkomligt. En tutor är en kamratstödsperson – en vanlig motionär, som stöder och sporrar andra vanliga motionärer. Tutorn behöver inte vara expert på idrott eller översugen på idrott, det räcker att motionen intresserar.

Vad gör motionstutorerna?

Tutorn sporrar folket inom Åbo högskolorna att motionera, d.v.s.:

  • uppmuntrar nya studerande till utövare av CampusSport: handleder dem, som ”prövar på” i motionsutrymmena samt förevisar CampusSport vid evenemang
  • fungerar som motionskamrat
  • leda varje vecka tutorernas egna Just for fun-motionstur
  • arrangerar pröva på tillfällen i olika grenar och evenemang
  • fungerar som CampusSports budbärare i den egna högskolan
  • hjälper till på kurser och tävlingar

Dessutom gör en bland tutorerna intresserad, samlad grupp presentationer om motionsturerna på CampusSports Instagram-konto.

Mer information om motionstutorerna på sidan Motionstutorer.

Belöningen och plikterna

Verksamheten baserar sig på frivillighet och det betalas ingen penningersättning. Tutorerna får gratis motionsrättighet samt möjlighet att gratis delta i kurser med separat avgift samt tävlingar. Dessutom erbjuder tutorverksamheten ett utomordentligt tillfälle att få mera erfarenhet av t.ex. att arrangera tillställningar.

Tutorernas verksamhetsperiod är läsåret. Den mest bråda tiden är från slutet av augusti till början av oktober, således är det viktigt att du kan binda dig till verksamheten under den ifrågavarande tidpunkten. Under året bör man verka som tutor i 40 timmar. Samt måste man delta i en fem timmar lång tutorskolning. Skolningens första del arrangeras ti 14.5 kl. 16.30-19.